Kylmää voi ostaa myös palveluna

Teolliset yritykset ovat tottuneet tuottamaan itse lämpöä ja kylmää, mutta energiaa voi hankkia myös palveluna. S-ryhmän uusi logistiikkakeskus Sipoossa ostaa energian Advenilta.

Teksti Matti Remes   Kuvat S-ryhmä/Tuukka Mielonen, Anssi Vuohelainen

”Ulkoistamalla energiantuotannon yritys voi ottaa pääomansa tuottavampaan käyttöön ja keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa.” Näin sanoo Adven Oy:n Suomen-myyntijohtaja Juha Elo. Advenin kehittämässä Energy as a Service -toimintamallissa Adven ostaa asiakasyrityksensä olemassa olevan energiantuotantolaitoksen tai rakennuttaa kokonaan uuden ja operoi laitosta sovitun ajan. Elon mukaan Adven toimittaa lämpöä, kylmää ja höyryä nykyisin noin 150 teollisuuslaitokselle Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Suomessa kylmää toimitetaan noin kymmeneen kohteeseen.

Adven markkinoi palveluaan toimitusvarmana ja taloudellisena vaihtoehtona. Elon mukaan pitkän kokemuksensa kautta yritys pystyy varmistamaan asiakkaalleen energian katkottoman toimituksen ja kehittämään omistamiensa laitosten toimintaa. ”Näin pystymme myös tarjoamaan energiaa kilpailukykyiseen hintaan”, Elo toteaa.

Energian hinta sovitaan yleensä kiinteäksi. Elon mukaan Adven tähtää palvelusopimuksissa pitkään, 10–15 vuoden aikajänteeseen. Kylmätoimituksissa sopimukset ovat usein alle kymmenen vuotta. Sopimuskauden lopussa asiakas voi valita, haluaako lunastaa energiantuotantolaitoksen itselleen vai jatkaa sopimusta Advenin kanssa.

Pöydällä aina useita vaihtoehtoja

Uusissa teollisissa hankkeissa Adven suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavan energiaratkaisun, tekee investoinnin ja rahoittaa sen. Tämän jälkeen Adven vastaa energian toimittamisesta sovitun ajan. Elo korostaa, että kukin kohde on erilainen. Adven kartoittaa asiakkaan kanssa energiatarpeet ja räätälöi sitten kohteeseen sopivan teknisen ratkaisun.
”Emme ole naimisissa yhden vaihtoehdon kanssa, vaan pöydällä on aina useita vaihtoehtoja. Sama pätee laitetoimittajiin, jotka kilpailutetaan jokaisessa hankkeessa”, Elo toteaa.

Advenilla on omat konsepti- ja projektiorganisaationsa, jotka vastaavat hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta. ”Esimerkiksi kylmätekniikassa meiltä löytyy hyvää osaamista omasta takaa. Erikoisaloille tarvitsemme toki asiantuntemusta myös talon ulkopuolelta.”

Elon mukaan uusissa hankkeissa mennään nykyisin lähes poikkeuksetta uusiutuva energia edellä. Erityisen suosittuja ovat maalämpöjärjestelmät, joista on mahdollista saada kohteeseen myös jäähdytystä. ”Vihreitä arvoja korostava yritys valitsee uusiutuvan energian, koska näkee sen tarjoaman edun oman yrityskuvansa rakentamisessa.”

Suomen suurin lo­gis­tiik­ka­kes­kus

Hyvä esimerkki uusiutuvaa energiaa tehokkaasti hyödyntävästä kohteesta on S-ryhmän uusi logistiikkakeskus Sipoossa. Adven toimii sen kylmä- ja lämpöenergian toimittajana.
”Kylmän ja lämmön tuottaminen toimitusvarmasti vaatii oman ammattitaitonsa. S-ryhmä halusi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, joten ulkoistaminen nousi järkevimmäksi vaihtoehdoksi. Myös palveluna toimitetun energian hintataso oli hyväksyttävissä”, rakennuttajapäällikkö Juha Äijälä SOK Kiinteistötoiminnoista sanoo.

Varaston kautta kulkee iso osa S-ryhmän elintarvikemyymälöiden tuotteista. Suurimpia haasteita on se, että tuotteiden käsittelyyn tarvitaan usean eri lämpötilan tiloja. Kylmimmän tilan lämpötila on mitoitettu -26 asteeseen.

”Jäähdytyksen suunnittelu edellytti tilojen tarkkaa mallintamista. Erityisen tärkeää tämä oli lähettämössä, jossa tuotteiden automaattinen kuljetus aiheuttaa virtauksia. Lisäksi lämpötila on pidettävä siellä koko ajan +6 asteessa, vaikka samassa tilassa on kylmiä ja lämpimiä tuotteita”, Äijälä sanoo.

Erityishuomio käyttövarmuuteen

Päivittäistavaravaraston jäähdytyksestä vastaa viisi kylmälaitosta, joiden kylmäaineena käytetään ammoniakkia. ”Adven tuottaa laitoksissa -2–+8-asteista kylmää, jonka S-ryhmä johdattaa omien putkistojensa kautta varastointitiloihin”, Advenin asiakkuuspäällikkö Henrik Vasama sanoo. Pakkasvarastojen kylmä tulee kahdesta kylmälaitoksesta, joissa molemmissa on kylmäaineina hiilidioksidi ja ammoniakki.

Vasama sanoo, että kylmäjärjestelmän suunnittelussa käyttövarmuus on ollut korostetussa asemassa. Taloudelliset menetykset olisivat isot, jos laitehäiriön vuoksi elintarvikkeet pilaantuisivat tai pakasteet sulaisivat. ”Toimintavarmuuden parantamiseksi kylmäpiirit on kytketty venttiileillä toisiinsa. Näin niitä voidaan ajaa tarvittaessa ristiin, jos jossakin piirissä on teknisiä ongelmia tai tehot eivät jostakin syystä riittäisi”, Vasama sanoo.

Kylmälaitosten lisäksi Adven vastaa Sipoon logistiikkakeskuksen lämmöntuotannosta, joka toimii pelleteillä. Öljy toimii varapolttoaineena korkeamman lämpötilan lämmitysverkostossa. Adven operoi myös S-ryhmän omia geoenergiakaivoja, joista saadaan logistiikkakeskuksen tarvitsema matalalämpö. Sen avulla pidetään esimerkiksi rekkojen käyttämät lastauspaikat sulana talvisin.

Myös kylmätuotannosta syntyvä lauhdelämpö hyödynnetään lämmityksessä kylmälaitoksiin asennettujen lämpöpumppujen avulla. Advenin mukaan lauhde-energioista voidaan hyödyntää jopa yli 40 prosenttia.

S-ryhmän päivittäistavaran logistiikkakeskuksen kylmäkoneet:

Laitevalmistaja Sabroe, toimittaja Johnson Controls Finland Oy.

  • 8 kpl SAB233LM (ammoniakki), jäähdytysteho 9,2 MW
  • 8 kpl SAB193LR (ammoniakki), jäähdytysteho yhteensä 6,9 MW
  • 6 kpl SAB233SM (ammoniakki), jäähdytysteho yhteensä 5,6 MW
  • 8 kpl HPC106S (hiilidioksidi), jäähdytysteho yhteensä 5,0 MW

Miten alentaa kylmälaitoksen energiankulutusta?

Vaara- ja riskiarvioinnin tavoitteena työn turvallisuus

Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla