Luonnolliset kylmäaineet

Luonnolliset kylmäaineet ovat ympäristöystävällisiä, koska ne eivät ole otsonikerrokselle vaarallisia ja niiden GWP-arvo on erittäin alhainen (0…5). Luonnolliset kylmäaineet ovat yhtä turvallisia käyttää kuin nykyiset HFC-aineetkin, kunhan vain tunnetaan niiden ominaisuudet.

Kaikilla luonnollisilla kylmäaineilla tulee tiloissa olla vuotohälyttimet. Vuodon sattuessa tulee tarkistaa myös happipitoisuus ennen vuotoalueelle menoa. Hapenpuutteen oireita alkaa ilmetä, kun happipitoisuus laskee alle 18 %:n.

Hiilidioksidi, R744
Vaikka hiilidioksidia on hengitysilmassa, niin se muuttuu vaaralliseksi kaasuksi, kun pitoisuus nousee riittävän korkeaksi. Hiilidioksidi on hajuton, mauton ja väritön, joten sen aistinvarainen havaitseminen on käytännössä mahdotonta. Esimerkiksi yli 2 % pitoisuus kiihdyttää hengitystä ja aiheuttaa päänsärkyä, mutta yli 10 % pitoisuus aiheuttaa tajuttomuuden noin 15 minuutin kuluessa.

Ammoniakki, R717
Ammoniakkia pidetään yleisesti tehokkaimpana kylmäaineena. Ammoniakki on väritön, pistävän hajuinen ja myrkyllinen. Voimakkaasta hajusta johtuen, jo 20 ppm:n pitoisuuden voi haistaa, merkittävää myrkytyksen vaaraa ei ole. Nestemäinen ammoniakki ei syty helposti ja kaasuuntuneena syttyvyysrajat ilmassa on 15-30 %.

Hiilivedyt
Hiilivedyt, kuten propaani (R290), myös ovat värittömiä, mauttomia ja yleensä hajuttomia, paitsi iso-butaani (R600a), jolla on tunnusomainen haju. Hiilivedyt ovat herkästi syttyviä kaasuja, mutta turvallisia kylmäaineita, kunhan syttymislähteisiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu