Miten alentaa kylmälaitoksen energiankulutusta?

Kaikki lähtee hyvästä, pätevästä ja huolellisesta kylmäsuunnittelusta.

Teksti Mikko Keitaanranta  

Päivittäistavaramyymälän kylmäsuunnittelu on kokeneiden suunnittelijoiden työtä, varsinkin kun toimitaan CO² booster -tekniikan kanssa. On ensiarvoisen tärkeää mitoittaa laitteet oikein: ei ylimitoitusta, vaan mahdollisimman todenmukaisesti ottaen huomioon kylmäjärjestelmän eri toimintatilanteet eri vuodenaikoina. Kompressoriyksikön kokoonpano tulee miettiä huolella, jotta tehonsäätö toimii toivotulla tavalla ja koneisto saadaan käymään mahdollisimman tasaisesti ja energiatehokkaasti.

Tällöin myös lauhdelämmmön talteenottotoiminnolla (LLTO) on mahdollisuus toimia tehokkaasti. Kompressoriyksikön ”pysähtely” rajoittaa merkittävästi LLTO:sta saatavaa hyötyä. Mikäli lauhdelämmön talteenotto saadaan toimimaan matalalla lämpötilalla, on sen hyötynä hyvin vähäinen Flashgas-pumppaustarve ja se parantaa osaltaan energiatehokkuutta.

Halvin ei ole välttämättä edullisin pitkällä aikavälillä

Lamellituotteiden valinta on energiatehokkuuden kannalta avainasemassa. Esimerkiksi kaasunjäähdytintä/lauhdutinta valitessa tulee varmistaa, että sekä yli- että alikriittinen toiminta on tarpeenmukaista ja tehokasta. On tärkeä ottaa huomioon ilmamäärä, painehäviö ja sähköenergian käyttö.

Halvin laite ei todellakaan ole edullisin pitkän aikavälin tarkastelussa.

Sama pätee höyrystimiin: niissä tulee olla riittävästi pinta-alaa, jotta pienen tehontarpeen aikana saavutetaan riittävän korkea höyrystymislämpötila ja kompressori saa pumpattavakseen riittävän tiheää imukaasua. Jos näin ei ole, käy koneisto turhan alhaisella höyrystymislämpötilalla ja korkealla käyttöasteella tarpeettomasti. Nykykalusteet tuntuvat täyttävän nämä kriteerit.

Toteutustapoja on useita, samoin hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Elinkaarikustannustarkastelu kannattaa tehdä hankintaa päätettäessä, jotta varmistetaan edullinen kokonaisuus. Pelkkä halpa hankintahinta ei sitä takaa.

Oikeaa ajotapaa ja viritystä ei pidä unohtaa. Oikeilla säädöillä koneiston toiminta on energiatehokasta ja luotettavaa. Kylmähuoltokumppaneilla on tässä tärkeä rooli.

Hiukan karrikoiden voi todeta, että halvimman hankintahinnan laitteiden käyttökuluilla olisi saanut kaksi kalliimpaa ja energiatehokkaampaa kokonaisuutta.

Voiko vanhoja järjestelmiä pelastaa?

Mitä sitten tehdään jo hankittujen ”vanhojen” järjestelmien kanssa? Joihinkin asioihin voi vielä vaikuttaa kohtuullisella jälkivarustelulla ja optimoinnilla, mutta jos alkuperäiset valinnat ovat menneet pahasti pieleen, on kovin vähän keinoja korjata tilannetta.

Seuraavassa uusinnan tai remontin yhteydessä kannattaa tuhlata muutama euro asianmukaiseen suunnitteluun ja varusteluun.

LLTO-ratkaisuja kannattaa myös pohtia hyvin tarkkaan ja ottaa huomioon eri energioiden hinnat ja päästökertoimet. Näistähän jo löytyy hyvinkin kattavaa tietoa niillä toimijoilla, jotka ovat pilotoineet uusia menetelmiä ja sovelluksia toteutukseen.

Lauhdelämmön talteenoton suunnittelu nousee tärkeään rooliin koko kiinteistön energiankulutusta ja -kustannusta arvioitaessa. Lauhdelämpöpumppusovellukset ovat osoittautuneet oikein kannattaviksi ja energiatehokkaiksi ratkaisuiksi.

Kirjoittaja on vanhempi kylmätekniikan asiantuntija ja huoltopäällikkö HOK-Elannolla.

Vaara- ja riskiarvioinnin tavoitteena työn turvallisuus

Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla

Kauanko tulet toimeen ilman kylmälaitettasi – kaksi päivää vai kuukauden?