Pääkirjoitus: Kylmäainetilanne johtanut lieveilmiöihin

Kylmäaineiden korkea hinta ja heikentynyt saatavuus on tuonut markkinoilla esiin lieveilmiöitä. Tällaisia ovat muun muassa kylmäaineiden laiton maahantuonti ja epämääräinen kauppa. Toinen huolenaihe liittyy luonnollisiin kylmäaineisiin: niiden käyttö tulee lisääntymään, mutta lainsäädännöstä puuttuvat pätevyysvaatimukset aiheuttavat turvallisuusriskin.

Kylmäaineiden korkea hinta ja heikentynyt saatavuus on tuonut markkinoilla esiin lieveilmiöitä. Tällaisia ovat muun muassa kylmäaineiden laiton maahantuonti ja epämääräinen kauppa. Toinen huolenaihe liittyy luonnollisiin kylmäaineisiin: niiden käyttö tulee lisääntymään, mutta lainsäädännöstä puuttuvat pätevyysvaatimukset aiheuttavat turvallisuusriskin.

Tämän vuoden alkupuoli on näyttänyt, että osalle kylmäaineita, kuten R404A, hinnan nousu olisi taittunut. Tietyillä kylmäaineilla, kuten R134a, R407C ja R410A, nousu on jatkunut edelleen. Hintataso on kaiken kaikkiaan erittäin korkea ja saatavuus selvästi heikentynyt verrattuna kahden vuoden takaiseen tasoon.
Kevään KylmäExtra-lehden pääkirjoituksessa totesin, että kylmäaineitilanteesta johtuen kylmäalalle on ilmaantunut joukko uusia toimijoita, joilla ei ole aiempaa kokoemusta alasta. Nämä toimijat käyttivät aivan laillisesti hyväkseen kylmäainekiintiöiden kauppaa. Nyt alalle on ilmaantunut uusia lieveilmiöitä, jotka ovat selvästi laittomia tai ainakin siellä kuuluisalla harmaalla alueella.

Keväällä ennustimme laittoman, ohi F-kaasusetuksen kiintiöjärjestelmän tapahtuvan maahantuonnin uhkaavan. Ennustus osui oikeaan, sillä useassa EU-maassa ovat tullit yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa tehneet laittomasti EU:hun maahantuotujen kylmäaineiden takavarikointeja. Suomessakin on tehty laittomasti maahantuotujen kylmäaineiden takavarikointeja lähinnä itärajalla.

Lisäksi markkinoille on ilmaantunut epämääräisiä kylmäaine-eriä, joiden alkuperä ei ole tiedossa tai sitä ei ilmoiteta. Kylmäaine voi olla esimerkiksi purettavasta kylmälaitoksesta talteenotettua ja hävitettäväksi tarkoitettua tai Baltian kautta tai Venäjältä maahantuotua.

Kylmäaineen laadusta ja sisällöstä ei kuitenkaan ole takeita, vaikka ”sertifikaatit” olisivatkin mukana ja näennäisesti kunnossa. Ostajan tulee aina varmistua kylmäaineen alkuperästä ja laadusta, sillä tällaisessa kaupankäynnissä ostajan oikeusturva on perävalojen mittainen.

Luonnollisten kylmäaineiden käyttö lisääntyy – pä­te­vyys­vaa­ti­muk­set puuttuvat

F-kaasujen saatavuuden heiketessä ja hintojen noustessa on niin sanotuista luonnollisista kylmäaineista tullut varteenotettavia vaihtoehtoja useaan sovellukseen. Luonnollisiin kylmäaineisiin siirryttäessä ympäristövaikutukset pienenevät huomattavasti verrattuna F-kaasuihin johtuen luonnollisten aineiden erittäin alhaisesta ilmastonlämmitysvaikutuksesta. On kuitenkin muistettava, että luonnollisiin aineisiin liittyy turvallisuusriskejä kuten syttyvyys tai korkea paine. Oikein käsiteltyinä nämä aineet ovat yhtä turvallisia kuin F-kaasutkin.

Huolestuttavin luonnollisiin kylmäaineisiin liittyvä piirre on se, ettei näiden kylmäaineiden käsittelijöille ole asetettu pätevyysvaatimuksia Suomen tai EU:n lainsäädännössä. Näin ollen periaatteessa kuka tahansa voisi tällä hetkellä huoltaa tai asentaa kyseisiä kylmäaineita sisältäviä laitteita. Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry yhdessä Suomen Kylmäyhdistys ry:n kanssa on laatinut viranomaisille aloitteen pakollisista pätevyysvaatimuksista luonnollisten kylmäaineiden käsittelijöille. Ala haluaa toimia ennen ensimmäistäkään vahinkoa, mutta nykyisen hallitusohjelman mukainen normien purkaminen voi hidastaa tavoitteen saavuttamista.

Altti Seinelä

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto

Pääkirjoitus: Koulutus, pätevyys vai osaaminen?

Pääkirjoitus: F-kaasuasetuksesta sopu

Pääkirjoitus: Vain luonnollisia kylmäaineita vuonna 2040?