Kaupalla edessä vuosikymmenen suururakka

Kauppaketjut vakuuttavat kylmälaitteiden uusimisen sujuvan F-kaasuasetuksen määräämässä ajassa. Urakan kokonaiskustannuksista ei ole kuitenkaan kenelläkään käsitystä.

Teksti Matti Remes  

EU:n F-kaasuasetus iskee voimakkaimmin päivittäistavarakauppaan, sillä elintarvikkeita myyvien myymälöiden kylmälaitoksissa ja -laitteissa käytetään vielä runsaasti korkeamman ilmastolämmitysvaikutuksen eli korkean GWP-arvon kylmäaineita. Niiden käytöstä on luovuttava vaiheittain vuoteen 2030 mennessä.

Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan Suomen noin 2 600 myymälästä vasta noin 15 prosenttia on siirtynyt käyttämään matalan GWP-arvon kylmäaineita. Suurimmassa osassa ruokakauppoja muutokset ovat siis vielä edessä, mutta kuinka isosta kokonaisurakasta on oikein kysymys? Tähän oleelliseen kysymykseen keneltäkään ei tunnu löytyvän vastausta.

Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi sanoo, että F-kaasusasetuksen taloudellisista vaikutuksista ei ole tehty arvioita Suomessa. Myöskään muutosta tai uusimista vaativien laitteiden lukumäärä ei ole viranomaisten tiedossa.

Tuoreita laskelmia ei löydy myöskään kaupan etujärjestöstä. ”Säädösvalmistelun aikaiset kustannuslaskelmat eivät ole ajan tasalla, koska EU:ssa tuli loppuvaiheessa lievennyksiä alkuperäiseen suunnitelmaan”, Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen sanoo.

Kor­jaus­suun­ni­tel­ma laadittu

Suuret kauppaketjut vakuuttavat, että niillä on kattavat kylmälaitteiden korjaus- ja muutossuunnitelmat tuleville vuosille. Lidlin kiinteistö- ja kehitysjohtaja Virpi Kaikkonen sanoo, että osassa kauppaliikkeen myymälöistä on vielä käytössä F-kaasuasetuksen alaisia R404A-kylmäaineita. Suurimmassa osassa laitteita käytetään kuitenkin R290-kylmäainetta eli propaania.

”R404A-kylmäainetta käyttävistä laitteista meillä on elinkaarisuunnitelma, jonka pohjalta teemme tarvittavat toimenpiteet. Suunnittelemme kylmälaitteiden vaihdot huolellisesti ja aina niin, että vaihtotyö olisi mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa”, Kaikkonen sanoo.

F-kaasuasetus ei vaadi toimenpiteitä Lidlin Laukaan-jakelukeskuksessa, jonka kylmälaitteissa käytetään kylmäaineena hiilidioksidia. Myös loppuvuonna valmistuvaan Järvenpään-jakelukeskukseen tulee hiilidioksidikoneet.

Lidlillä on yli 10 000 myymälää 27 Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa. Kylmätekniikka on Kaikkosen mukaan yksi aihe, josta vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja tietoja myös muiden maiden kollegoiden välillä. ”Jaamme esimerkiksi paljon kokemuksia kylmäaineista ja siitä, kuinka laitteiden vaihdot sujuvat mahdollisimman hyvin.”

Vanhimmista laitteista liikkeelle

Keskon kylmätekniikan asiantuntija Aki Ruuskanen sanoo, että kauppaketjun myymälöissä on vielä satoja R404A-kylmäainetta käyttäviä kylmälaitteita. Konsernissa on laadittu korjaussuunnitelma ja mietitty, missä järjestyksessä asetuksen edellyttämiä muutoksia on tehtävä seuraavan vuosikymmenen aikana.

”Tekemistä riittää. Uskon kuitenkin, että hyvällä aikataulutuksella homma onnistuu. Laitteiden vaihdossa lähdetään vanhemmasta päästä liikkeelle. Remontit ja koneiden uusimiset jatkuvat koko ajan. Tuleville vuosille on aikataulutettu jo kymmeniä kohteita”, Ruuskanen toteaa.

Hänen mukaansa vanhimmat kylmälaitokset uusitaan kokonaisuudessaan. Joissakin kohteissa vaihdetaan vain kylmäaine, jos järjestelmä on muuten teknisesti kunnossa.

Oman haasteensa aikatauluihin tuo Ruuskasen mukaan laitteiden ja kylmäaineiden toimitusaikojen pidentyminen. ”Isot laitevalmistajat Keski-Euroopassa antavat nyt toimitusajoiksi 8–12 viikkoa, kun ne aiemmin olivat 4–6 viikkoa.”

Lisähaasteen muutostöihin tuo Ruuskasen mukaan kylmäalan osaajien rajallinen määrä Suomessa. ”Osaavia käsiä ei ole liikaa. Kylmäalan asentajia saisi olla enemmänkin.”

Ruuskasen mukaan vaihtourakkaa helpottaa hieman se, että viime vuosina Keskon myymälöissä ei ole enää asennettu tekniikkaa, jossa olisi käytetty R404A-kylmäainetta. Myös muita F-kaasuasetuksen alaisia aineita on käytetty mahdollisimman vähän.

”Uusissa laitteissa pääasiallisena kylmäaineena on hiilidioksidi. Pienemmissä koneissa on osin käytetty toista luonnollista kylmäainetta eli propaania. Osittain niissä on myös R410A-, R134A- ja R449A- ja vastaavia alemman GWP-arvon kylmäaineita”, Ruuskanen luettelee.

Ylimääräisiä kuluja ja haittaa asiakkaille

Kauppaliikkeille ylimääräisiä kustannuksia aiheuttaa kylmäaineiden hintojen raju nousu. Ruuskanen sanoo, että uusien vaatimusten täyttäminen aiheuttaa jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia myös siten, että joissakin kohteissa joudutaan tekemään muutoksia ennen kylmäjärjestelmän elinkaaren loppua.

”Osa laitteista tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana teknisen käyttöikänsä päähän. Luonnollinen poistuma ei kuitenkaan riitä. Koneita ja kylmäaineita on vaihdettava myös ennenaikaisesti.”

Kylmäjärjestelmien asennustyöt ja käyttökatkot on suunniteltava tarkasti niin, että ne haittaavat mahdollisimman vähän kauppojen asiakaspalvelua. ”Kylmälaitos saattaa olla pois pelistä 1–3 päivää. Ja jos isossa marketissa on paljon kohteita, liikettä saatetaan joutua pitämään kiinni muutamia päiviä. Se tietää isoa lovea kauppiaan kukkaroon.”

Toisaalta entistä ympäristöystävällisempiin kylmäjärjestelmiin siirtyminen on myös imagollisesti tärkeä asia. Ruuskanen huomauttaa, että Keskon vastuullisuusohjelma sisältää tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Tavoitteisiin päästäksemme panostamme erityisesti energiatehokkuuteen. Kylmäainevaihdoilla pyrimme saavuttamaan ympäristön suojelun lisäksi myös energiansäästöä”, Ruuskanen toteaa.

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu