Jatkuvuus helpottaa huoltoja

Pitkäaikainen yhteistyö varmistaa, että konesalien jäähdytysjärjestelmien huollot hoidetaan asiakkaan toiminnan ehdoilla.

Suomalaisen tietotekniikan osaamiskeskuksen CSC:n Espoon toimipisteen konesalit on rakennettu vuosina 2004 ja 2008. CSC:n Espoon toimipiste on tullut vuosien mittaan tutuksi Chillerin huoltopäällikölle Kimmo Hyvöselle. Järjestelmätoimituksen jälkeisten takuuaikaisten huoltojen jälkeen yhteistyö on jatkunut huoltosopimusten merkeissä.

Konesalien jäähdytyksestä huolehtivat Chillerin toimittamat liuoslauhdutteiset Trane RTHD D1 -vedenjäähdyttimet. Toisen jäähdytysteho on 536 kW ja toisen 950 kW. Järjestelmät on kahdennettu, joten jos toinen olisi jostain syystä pois pelistä, jäähdytys toimii toisen varassa. Järjestelmään kuuluu myös hätäjäähdytysjärjestelmä. Uudemmassa konesalissa on 17 kappaletta Uniflair TDC 4300A -vakioilmastointikoneita, joiden jäähdytysteho on 108 kW.

”Huoltosopimukseen sisältyy kokonaisvaltainen huolto: huoltotarkastukset, vuosihuollot ja tarvittavia korjaustoimenpiteitä sekä sähköinen dokumentointi, johon asiakas pääsee sähköisen portaalin kautta”, Hyvönen kertoo.

Pitkäaikainen asiakassuhde helpottaa suunnittelua

Chillerin kannalta pitkäaikainen asiakassuhde helpottaa huollon suunnittelua ja asiakkaan palvelemista mahdollisimman toimivalla tavalla. ”Tunnemme laitteiden historian ja tiedämme, mitä niille milloinkin pitää tehdä. Voimme suunnitella tarvittavat huoltotoimenpiteet ja ajoittaa ne myös asiakkaan toiminnan kannalta mahdollisimman ideaaliseen ajankohtaan siten, ettei toiminta häiriinny missään vaiheessa.”

Myös asiakkaalle tällainen pitkäaikainen kumppanuus on toimiva ratkaisu. Huoltosopimusten jatkuvaan kilpailuttamiseen kuluisi aikaa ja vaivaa, mutta ennen kaikkea ongelmana olisi kaiken tietotaidon katoaminen huoltosopimuksen mahdollisesti siirtyessä toiselle toimijalle. Näitä asioita on mietittävä erityisen huolellisesti kohteissa, joissa turvallisuusnäkökohdat ovat tärkeässä asemassa.

Jatkuvuus lisää laatua

Tietotekniikassa laitteiden käyttöikä on tunnetusti kiusallisen lyhyt ja datakeskusliiketoiminnassakin teknologia kehittyy yhä nopeammalla syklillä. Konesalien kapasiteetti kasvaa nopeasti ja jäähdytystarpeet lisääntyvät. Kaikkeen on varauduttava ajoissa. CSC:n konesaleissa toteutetaan aktiivista huolto- ja kehitysohjelmaa.

”Se tarkoittaa, että keskustelemme laatupalavereissa, miten esimerkiksi Espoon konesalien jäähdytysjärjestelmien laitteiden energiatehokkuutta ja luotettavuutta saadaan kehitettyä eteenpäin”, CSC:n Espoon toimipisteen kahden konesalin konesaliasiantuntija Timo Nevalainen tarkentaa.

CSC pähkinänkuoressa

  • Toiminta käynnistyi vuonna 1971 Univac-keskustietokoneen ylläpitäjänä
  • Liitti Suomen internetiin vuonna 1988
  • Yhtiöitettiin vuonna 1993
  • Kajaanin datakeskuksen toiminta käynnistyi vuonna 2012
  • Liikevaihto 36,8 M€ vuonna 2016.
  • Työntekijöitä 320 vuonna 2017.

Miten alentaa kylmälaitoksen energiankulutusta?

Vaara- ja riskiarvioinnin tavoitteena työn turvallisuus

Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla