Vaasan keskussairaala valitsi keskitetyn jäähdytyksen

Vaasan keskussairaalan keskitetty jäähdytysjärjestelmä kattaa koko laajan sairaala-alueen. Viime kesän helteet pistivät järjestelmän todelliseen testiin.

Teksti Matti Remes   Kuvat Vaasan keskussairaalan kuvapankki, Hanna Hattar/Vaasan keskussairaala

Vaasan keskussairaalan aluejäähdytysjärjestelmän ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön keväällä 2014. Sen jälkeen keskitetty jäähdytys on ulotettu lähes kaikkiin laajan sairaala-alueen rakennuksiin. ”Vaasan sairaalan keskitetty jäähdytysjärjestelmä lienee tässä laajuudessa ensimmäinen laatuaan Suomessa,” sairaalan LVI-insinööri Timo Huhtamäki sanoo.

Kylmälaitoksen ytimen muodostavat kaksi 1550 kW:n ja yksi 700 kW:n vedenjäähdytyskonetta, joiden kylmäaineena käytetään ammoniakkia. Katolle sijoitetuissa viidessä ilmalauhdutteisessa nestejäähdyttimessä kiertää vesietyleeniglykoliseos.

Sairaalan rakennuksiin menevässä aluejäähdytysputkistossa kiertää vesi. Pääputkiverkostolle tulee mittaa noin kaksi kilometriä. Kussakin rakennuksessa tai rakennusryhmässä on oma lämmönsiirtimensä, josta kylmä siirtyy rakennusten jäähdytyspiireihin. ”Jäähdytyksen ohella keskitetty järjestelmä sisältää myös lämpöpumpun, jota käytetään keskussairaalan teknisen rakennuksen lämmitykseen”, Huhtamäki toteaa.

Karoliininen sairaala näytti mallia

Timo Huhtamäki sanoo, että jäähdytysjärjestelmän uudistaminen tuli 2010-luvun alussa monellakin tapaa ajankohtaiseksi. Sairaalarakennuksia jäähdytti tuolloin noin 40 erillistä vedenjäähdytyskonetta, jotka olivat tulossa teknisesti elinkaarensa päähän. Tiedossa olivat myös EU:n F-kaasuasetuksen myötä kiristyvät määräykset, jotka olisivat vaatineet isoja muutoksia vanhoihin laitteisiin. ”Järjestelmän uudistamista vauhdittivat myös keskussairaalaan tulossa olleet uudet lääkintälaitteet, joiden takia olisi pitänyt hankkia lisää yksittäisiä vedenjäähdytyskoneita”, Huhtamäki toteaa.

Näistä syistä keskussairaalassa heräsi ajatus, voitaisiinko erillisten ja pienempitehoisten vedenjäähdytyskoneiden sijaan rakentaa iso keskitetty järjestelmä, jossa olisi myös tehoreserviä tulevia tarpeita varten.

Vaasalaiset perehtyivät asiaan kylmäalan messuilla ja keskustelemalla alan asiantuntijoiden kanssa. Myös pariin vastaavanlaiseen järjestelmään käytiin tutustumassa. Sellainen oli toteutettu aiemmin Tukholman Karoliinisessa sairaalassa. ”Siellä saadut myönteiset käyttäjäkokemukset helpottivat päätöksentekoa”, Huhtamäki sanoo.

LVI-insinööri Timo Huhtamäki kertoo, että Vaasan keskussairaalassa heräsi ajatus, voitaisiinko erillisten ja pienempitehoisten vedenjäähdytyskoneiden sijaan rakentaa iso keskitetty järjestelmä, jossa olisi myös reserviä tulevia tarpeita varten.

Toimintavarmuus ja taloudellisuus ratkaisivat

Urakan suunnittelusta vastasi Granlund Pohjanmaa. Työhön osallistunut jäähdytysasiantuntija Timo Heikkilä Granlund Tampereelta sanoo, että uuden järjestelmän valinnassa painotettiin jäähdytyksen riittävyyttä, toimintavarmuutta ja taloudellisuutta. ”Suunnittelun suurimpia haasteita oli laajan verkoston rakentaminen isolle alueelle. Myös tulevat tarpeet oli pyrittävä ottamaan huomioon mitoituksessa”, Heikkilä sanoo.

Hänen mukaansa keskitetyllä järjestelmällä päästiin jäähdytyksessä pienempään kokonaistehoon ja parempaan hyötysuhteeseen.

Kylmälaitosta varten rakennettiin erillinen tekninen rakennus, joten ammoniakkia käyttävä laitos saatiin sijoitettua turvallisesti sairaala-alueelle. ”Myös laitteiden huolto voidaan hoitaa häiritsemättä sairaalan muuta toimintaa. Rakentamisen kannalta onnellinen sattuma oli, että samaan aikaan hankitut uudet varavoimakoneet voitiin sijoittaa uuteen rakennukseen”, Huhtamäki sanoo.

Hellekesä testasi toimivuuden

Huhtamäki sanoo, että iso ponnistus jäähdytysjärjestelmän uudistamiseksi kannatti. Käyttäjäkokemukset ovat olleet toistaiseksi hyvät. Todelliseen testiin uusi järjestelmä joutui viime kesän helteillä, kun lämpötila nousi Vaasassa parhaimmillaan – tai jäähdytyksen kannalta pahimmillaan – yli 33 asteeseen.

”Selvisimme poikkeuksellisesta hellejaksosta sikälikin hyvin, ettei hoitotoiminnassa jouduttu erityisiin poikkeusjärjestelyihin. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin sanottava, että sisälämpötilat kävivät paikoittain lähellä kipurajaa. Toiminta jatkui kuitenkin keskeytyksittä”, Huhtamäki sanoo.

Helle opetti tekniselle henkilökunnalle uusia asioita jäähdytysjärjestelmän säätämisestä. ”Nyt tiedämme ne muutamat tekniset muutokset, jotka teemme ennen ensi kesää. Ne parantavat entisestään laitoksen toimintavarmuutta.”

Keskitetyt ratkaisut yleistyvät

Oilon Oy toimitti Vaasan keskussairaalan aluejäähdytyskeskuksen vedenjäähdyttimet. Yhtiön teollisuuslämpöpumpuista ja -vedenjäähdyttimistä vastaava liiketoimintajohtaja Martti Kukkola sanoo, että hanke on erinomainen referenssi. ”Vastaavanlaisilla keskitetyillä järjestelmillä on tulevaisuudessa entistä suurempi rooli isojen kiinteistöjen jäähdytyksessä ja toisaalta alueellisissa ratkaisuissa, joista esimerkkinä on Tampereen Kaupinojan kaukojäähdytyslaitos”, Kukkola sanoo.

Oilon on toimittanut Kaupinojan laitokseen kaksi suurta vedenjäähdytintä, joiden kylmäaineena käytetään ammoniakkia. Jäähdytysteho on yhteensä 10 MW. Tänä vuonna laitokselle tulee kaksi uutta 6,5 MW:n vedenjäähdytintä. ”Oilonin pääpaino teollisuuslämpöpumpuissa ja -vedenjäähdyttimissä on Oilon ChillHeat -tuoteperheen tuotekehitys, valmistus ja myynti kotimaahan ja vientiin. Ammoniakkia kylmäaineena käyttävät vedenjäähdyttimet täydentävät ratkaisujamme, koska etenkin Suomessa puhutaan todella isoista tehoista.”

Laitetoimitusten ohella Oilonin oma huolto vastaa koneiden käyttöönotosta, optimoinnista ja huolloista. ”Laitteet ovat liitettävissä etäseurantaamme, jonka avulla asiakkaan on mahdollista saada esimerkiksi kuukausiraportit koneiden toiminnasta”, Kukkola toteaa.

Vaasan keskussairaalan keskitetty jäähdytysratkaisu

  • Urakka toteutettiin vuonna 2014
  • Tilaaja: Vaasan sairaanhoitopiiri
  • Suunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
  • Laitetoimittaja: Oilon Oy
  • Laitteet: Kolme ruuvikompressorilla varustettua Grasso BluAstrum -vedenjäähdytinyksikköä, joista kaksi on teholtaan 1550 kW ja yksi 700 kW. Kylmäaineena ammoniakki, liuoslämpötila +7/12 celsiusastetta.

Miten alentaa kylmälaitoksen energiankulutusta?

Vaara- ja riskiarvioinnin tavoitteena työn turvallisuus

Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla