Kylmäalan koulutus ei edelleenkään riitä alan tarpeisiin

Selvitimme tänäkin syksynä, missä kaikkialla kylmätekniikkaa voi opiskella ja millaisia eri tutkintoja oppilaitoksissa on tarjolla. Asentajakoulutukseen paikkoja on tarjolla, mutta valmistuneiden määrä ei vastaa vieläkään kylmäalan tarvetta.

Teksti Pauli Tarna  

Maailmanpoliittinen tilanne kiihdyttää entisestään EU:n energiamurrosta ja samalla vauhdittaa siirtymää kylmäainekiertoa hyödyntäviin jäähdytys- ja lämpöpumppujärjestelmiin. Tämä osaltaan vaatii lisää ammattitaitoisia tekijöitä aina asentajista suunnittelijoihin ja projekteista vastaaviin. Suomen Kylmäliikkeiden Liiton arvion mukaan alalle tarvitaan vuosittain jopa useita satoja uusia työntekijöitä.

Talotekniikan uusi perustutkinto tuli voimaan 1.8.2018 ja ensimmäiset uuden tutkinnon mukaan opiskelleet valmistuivat vuonna 2021. Valmistuneiden määrä lisääntyi selvästi edellisestä vuodesta, mutta ei vieläkään vastaa alan tarvetta. Oppilaitosten mukaan kylmäalan opintojen kysyntä on kasvanut, mutta alaa vaivaava opettajapula rajoittaa opetuksen tarjoamista.

Yhdessäkään ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai korkeakoulussa ei voi lukea edes sivuaineena kylmä-, jäähdytys- tai lämpöpumpputekniikkaa, saati erikoistua näiden tekniikoiden asiantuntijaksi. Muutos tähän olisi saatava mitä pikimmin, ja Suomen Kylmäliikkeiden Liiton tavoitteena onkin vaikuttaa tähän.

Ammatillisessa koulutuksessa useita mahdollisuuksia

Ammatillisessa koulutuksessa kylmäalan tutkintoja ovat kylmäasentajan perustutkinto ja ammattitutkinto sekä kylmämestarin erikoisammattitutkinto, jotka kaikki oikeuttavat yli 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden huolto- ja asennuspätevyyteen. Alle 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden, kuten ilma- ja maalämpöpumppujen, huolto- ja asennuspätevyyteen johtaa lämmityslaiteasentajan perustutkinto tai ammattitutkinto.

Tarjolla on eri opiskelumuotoja, kuten oppisopimuskoulutusta ja päiväopiskelua sekä esimerkiksi alan vaihtajille suunnattuja yrityskohtaisesti järjestettyjä koulutuksia.

Kylmäasentajan perustutkinto

Kylmäasentajan perustutkinto on tarkoitettu aloittelijalle tai henkilölle, jolla on vasta muutaman vuoden työkokemus. Perustutkinnolla voi osoittaa pätevyytensä toimia itsenäisesti yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien kylmälaitteiden asennus- ja huoltotyössä. Perustutkinto suoritetaan ammatillisena peruskoulutuksena nuorisoasteen ammattikouluissa tai aikuisväestön näyttötutkintona.

Perustutkinnon kylmäasennuksen tutkintoja voivat järjestää kaikki oppilaitokset, joilla on talotekniikan perustutkinnon järjestämislupa (57 oppilaitosta) riippumatta opettajien kylmätekniikan tuntemuksesta. Oppilaitoksista vain kahdeksan tarjoaa yli 3 kilon pätevyyteen johtavaa kylmäasentajan perustutkintoa. Lisäksi yhdeksän oppilaitosta tarjoaa alle 3 kilon pätevyyteen johtavaa kylmäasennuksen koulutusta (esim. lämmityslaiteasentajan perustutkinto) tai osia kylmäasennuksen koulutuksesta. Perustutkinnon suoritti vuonna 2021 51 henkilöä (v. 2020 48) ja osatutkinnon Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen (alle 3 kg) 285 henkeä. Osatutkinnon, jossa on vähintään kaksi tutkinnon osaa, suoritti 100 henkilöä.

Kylmäasentajan perustutkintoa tarjoaa myös Ruotsin puolella Ylitorniossa yhteispohjoismainen Utbildning Nord.

Kylmäasentajan ammattitutkinto

Kylmäasentajan ammattitutkinto (AT) on tarkoitettu jo muutaman vuoden ammatissa toimineille asentajille oman ammattitaidon kehittämiseen ja osaamisen toteennäyttämiseen. Kylmäasentajan ammattitutkinnolla voi osoittaa pätevyyden toimia yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien laitteiden asennus- ja huoltotyön vastuuhenkilönä.

Talotekniikan ammattitutkintojen järjestämislupa on 32 oppilaitoksella. Kylmäasentajan ammattitutkintoa saa järjestää kuitenkin vain yhdeksän oppilaitosta, joista kuusi järjestää kylmäasentajan AT-koulutusta. Kolme muuta oppilaitosta tarjoaa alle 3 kilon pätevyyteen johtavaa kylmäasennuksen koulutusta (esimerkiksi lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto) tai osia kylmäasennuksen koulutuksesta. Ammattitutkinnon suoritti vuonna 2021 39 henkilöä (vuonna 2020 13) ja osatutkinnon Kylmäaineiden käsitteleminen 151 henkilöä (vuonna 2020 59). Lisäksi osatutkinnon Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen suoritti 633 henkilöä.

Kylmäasentajan ammattitutkintoa tarjoaa myös Ruotsin puolella Ylitorniossa yhteispohjoismainen Utbildning Nord.

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto (EAT) on tarkoitettu jo useamman vuoden kylmäalalla toimineelle henkilölle vahvistamaan hänen osaamistaan tyypillisissä kylmäalan toimihenkilötöissä kylmälaitoksen suunnittelussa, tarjouslaskennassa ja projektinhoidossa. Kylmämestarin tutkinto korvaa kylmäalalta puuttuvan insinööritutkinnon ja sillä voi osoittaa myös pätevyyden toimia yli 3 kiloa kylmäainetta sisältävien laitteiden asennus- ja huoltotyön vastuuhenkilönä.

Kylmämestarin (EAT) erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, ja se koostuu kolmesta pakollisesta osasta ja yhdestä valinnaisesta osasta. Talotekniikan erikoisammattitutkintojen järjestämislupa on 17 oppilaitoksella. Kylmämestarin erikoisammattitutkinnon järjestämislupa on kolmella oppilaitoksella, mutta vain Careeria (Vantaa) on järjestänyt kyseistä koulutuksia. Erikoisammattitukinnon suoritti vuonna 2021 23 henkilöä (2020 10 henkilöä).

Ammatillinen oppilaitos (tilanne 1.10.2022)Koulutustarjontaa v. 2022–2023
PTATEAT
Helsinki, Taitotalo (ent. AEL-Amiedu)yli 3 kgyli 3 kg---
Kerava, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDAyli 3 kgyli 3 kg---
Kouvolan Ammattiopisto, EDUKOalle 3 kgyli 3 kg---
Kuopio, Savon koulutuskuntayhtymä SAKKYyli 3 kg------
Lahti, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä---yli 3 kg
---
Oulu, Taitotalo (ent. AEL-Amiedu)yli 3 kgalle 3 kg---
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, TAKKyli 3 kg------
Turun Aikuiskoulutuskeskusyli 3 kgyli 3 kg---
Turun ammatti-instituuttiyli 3 kg------
Vantaa, Careeriayli 3 kgyli 3 kgyli 3 kg
Övertorneå, Ruotsi, Utbildning Nordyli 3 kgyli 3 kg---

PT = perustutkinto, AT = ammattitutkinto, EAT = erikoisammattitutkinto

 

Ammattikorkeakoulu (tilanne 1.10.2022)Opintosuunta
Helsinki, Metropolia AMKTalotekniikka
Joensuu, Joensuun AMK KareliaTalotekniikka, Energia- ja ympäristötekniikka
Jyväskylä, Jyväskylän AMK, JAMKEnergia- ja ympäristötekniikka
Kotka, Kaakkois-Suomen AMK, XAMKEnergiatekniikka
Maarianhamina, Högskolan på ÅlandMaskinteknik
Mikkeli, Kaakkois-Suomen AMK, XAMKTalotekniikka
Oulu, Oulun AMK, OAMKEnergiatekniikka, Talotekniikka
Pori, Satakunnan AMK, SAMKEnergia- ja ympäristötekniikka
Rovaniemi, Lapin AMKRakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tampere, Tampereen AMK, TAMKLVI-talotekniikka
Turku, Turun AMKEnergia- ja ympäristötekniikka
Ylivieska, Centria AMKSähkö- ja automaatiotekniikka

Ammatillisten tutkintojen voimassa olevat opetussuunnitelmat:
https://eperusteet.opintopolku.fi

Tutkintojen järjestämisoikeudet:
https://oiva.minedu.fi/jarjestajateperusteet.opintopolku.fi

Käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä

Uusia tuulia Kylmätekniikan koulutuspäivillä

Kaikkea ei opi kirjoista