Geopolitiikan tarkkailija viihtyy lämpöpumppualalla

Lämpöpumppuratkaisuja myyvä Antti Porkka löytää omasta toimialastaan paljon yhtymäkohtia geopolitiikkaan. Historian harrastaminen oli viedä hänet muihin töihin.

Teksti Matti Remes   Kuvat Calefa

Antti Porkka innostui lämpöpumpputeknologiasta, sillä sen avulla edistetään paikallista ja ekologista energiantuotantoa. Energiakriisin myötä työn merkityksellisyys on entisestään korostunut.

Antti Porkan, 35, piti lähteä alun perin opiskelemaan historiaa yliopistoon, mutta energiatekniikan diplomi-insinööriopinnot Lappeenrannassa veivät lopulta voiton.

”Luin jostakin, että historian opiskelijoista vain 20 prosenttia päätyy opettajiksi. Valitsin siksi energia-alan, vaikka historia ja geopolitiikka ovatkin aina kiinnostaneet.”

Voimalaitostekniikkaa pääaineenaan opiskellut Porkka oli aluksi kesätöissä ydinvoimaloissa ja sittemmin Mäntsälän Sähkön kaukolämpöpuolella. Siellä hän pääsi kiinnostavien työtehtävien äärelle, kun hän projektipäällikkönä oli mukana useissa lämpöverkon saneerauksissa, joissa öljy ja maakaasu vaihtuivat uusiutuvaan energiaan.

Kaukolämmön tuotannossa alettiin hyödyntää muun muassa datakeskuksen hukkalämpöjä. Tässä hankkeessa Porkka tutustui lämpöpumppuratkaisuja toimittavaan Calefaan, ja vuosi hankkeen valmistumisen jälkeen hän haki yrityksessä auennutta myyntipäällikön paikkaa.

”Olin tutustunut yrityksen toimittamiin järjestelmiin ja ajattelin, että tämä on tulevaisuuden juttu.”

”Kuumalla” toimialalla riittää kiirettä

Viisi vuotta sitten Porkasta tuli Calefan osakas. Myyntipäällikkönä hän kiertää energiayhtiöitä ja suuria teollisuusyrityksiä, rakentaa tarjouksia ja muokkaa niitä asiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Työpäivät ovat kiireisiä, sillä kiinnostus lämpöpumppuratkaisuihin on kasvanut rajusti.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama energiakriisi ja energian hinnan nousu ovat lisänneet ilman muuta kysyntää, mutta kiinnostus lähti kovaan kasvuun jo ennen sitä. Siihen ovat vaikuttaneet vihreä siirtymä ja päästöoikeuksien hintojen nousu. Uusien referenssien myötä pystymme lisäksi osoittamaan, että nämä ovat kannattavia hankkeita entistä useammassa kohteessa.”

Porkka huomauttaa, että energia-ala on konservatiivinen toimiala, jossa muutokset tapahtuvat hitaasti. Välillä se tuskastuttaa.

”Vihreässä siirtymässä on kyse isosta vallankumouksesta. Se tosin etenee hitaasti, kun vuosikymmeniä rakennettua infraa lähdetään pieninä osina uudistamaan. Mitään ihmeitä tekeviä teknologioita ei ole, vaan maailmaa tehdään pikkuhiljaa paremmaksi seuraaville sukupolville.”

Toinen Porkalle tuskaa aiheuttava asia on osaajapula. Lämpöpumpputeknologian pariin tarvittaisiin lisää osaajia, joille töitä kyllä riittää tulevina vuosina.

”Perehdytämme Calefaan tulevat työntekijät uuteen teknologiaan. Vastaavaa koulutusta tehdään myös asiakasyrityksissä, joiden työntekijät ovat olleet aiemmin tekemisissä lämpökattiloiden kanssa.”

Paikallisen energiantuotannon rooli korostuu

Geopolitiikka ja historia ovat pysyneet kautta vuosien Porkalle tärkeinä harrastuksina. ”Luen vapaa-ajalla aihepiiristä kertovia kirjoja ja katson dokumentteja. Käymme myös ystäväpiirin kanssa keskusteluja esimerkiksi siitä, millaisia samoja piirteitä historiasta ja nykyisestä maailmanpoliittisesta tilanteesta on löydettävissä.”

Porkka huomauttaa, että energialla on ollut raakaöljyn löytymisestä lähtien keskeinen rooli valtioiden välisessä valtapolitiikassa. Monet maailmalla syttyneistä sodistakin ovat liittyneet tavalla tai toisella energiavarojen hallintaan.

Myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan kietoutuu tiiviisti energiaan. Euroopassa meneillään oleva energiakriisi on nostanut korostetusti esille energiaomavaraisuuden ja paikallisen tuotannon merkityksen.

”Edistämme lämpöpumppualalla paikallista ja hajautettua energiantuotantoa, mikä lisää huoltovarmuutta. Ja mikä parasta, samalla vauhditamme vihreää siirtymää.”

Taideaarteet tarvitsevat kylmää läpi vuoden

Jatkuva tiedonnälkä pitää yrityksen kasvu-uralla

Mansikka viihtyy kesällä viileässä ja talvella pakkasessa