Kylmäainetilanteessa rauhan aikaa?

Kylmäaineita koskevan keskeisen säädöksen F-kaasuasetuksen uudelleentarkastelu etenee hitaasti, mutta varmasti. Kylmäainetilanne vaikuttaa rauhoittuneen, kun aineiden saatavuus on ollut hyvällä tasolla ja hinnatkaan eivät ole karanneet pilviin.

Teksti Mika Kapanen   Kuvat Shutterstock

Kylmäaineita koskeva F-kaasuasetus on ollut kesäkuusta 2020 alkaen uudelleentarkasteluprosessissa, jonka perusteella uusi asetusehdotus annettiin 5.4.2022. EU:n parlamentti on vasta aloittanut ehdotuksen käsittelyn, joten on varmaa, ettei uusi asetus valmistu tämän vuoden aikana kuten komissio oli toivonut. Nyt arvio on, että ehdotus saataisiin käsiteltyä ensi kevään aikana Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, jolloin asetus voisi olla valmis hyväksyttäväksi EU:n parlamentissa ja neuvostossa alkusyksystä 2023.

Taustalla on huomattavan laajoja kokonaisuuksia, kuten EU:n tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää vähentymistä seuraavien vuosikymmenten aikana. EU on sitoutunut vähentämään päästöjä vähintään 55 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä, kun samanaikaisesti energialähteistä uusiutuvan energian osuuden tulisi olla vähintään 40 %.

Hinnat edelleen korkealla

F-kaasuasetuksen kiintiömenettely aiheutti huiman hintojen nousun vuoden 2016 syksystä alkaen huipentuen vuoden 2018 kesällä. Tällöin korkean GWP-arvon HFC-aineiden hinnat olivat keskimäärin kymmenkertaisia vuoden 2014 lähtötasoon verrattuna. Vaikka hinnat ovatkin laskeneet huipuistaan, EU komission syyskuun lopulla julkaiseman selvityksen mukaan korkean GWP-arvon kylmäaineiden hinnat ovat edelleen moninkertaisia vuoden 2014 verrattuna.

Samassa selvityksessä käy ilmi, että korkeamman GWP-arvon HFC-aineiden hinnat ovat olleet nousussa 12:n viime kuukauden ajan, mutta alhaisen GWP-arvon kylmäaineiden hinnoissa on ollut havaittavissa hienoista laskua. Todennäköistä kuitenkin on, etteivät hinnat tule huomattavasti laskemaan eivätkä lähellekään lähtötasoa.

Ukrainan sota vähentänyt salakuljetusta EU:hun

Otsikon viittaus rauhan aikaan näkyy erityisesti EU:n tuodun salakuljetetun kylmäaineen määrissä. Salakuljetuksen toinen pääreiteistä kulki Ukrainan kautta, joka tunnetusta syystä ei nyt ole toiminnassa. Tullien ilmoittamien takavarikoiden määrä onkin laskenut huomattavasti viime vuosista.

Ukrainan sota on vauhdittanut aikataulua fossiilisen energian käytön vähentämiselle ja siitä luopumiselle. Tässä lämpöpumpuille on sälytetty suuri rooli, mikä tulee johtamaan kylmäaineiden ja laitteiden kysynnän kasvuun. Mikään nopea muutos tämä ei kuitenkaan tule olemaan.

Standardeista uusia versioita

Lainsäädännön ja etenkin F-kaasuasetuksen vaatimusten takia käytettävät kylmäaineet tulevat väistämättä muuttumaan. Siirryttäessä yhä alhaisemman GWP-arvon kylmäaineisiin nousevat esiin erityisesti syttyvyyteen liittyvät näkökohdat.

Lämpöpumppuja ja ilmastointilaitteita käsittelevästä kansainvälisestä standardista IEC 60335-2-40 julkaistiin toukokuussa uusin versio (ed. 7.0). Tässä standardissa käsitellään laajasti, miten varmistetaan syttyvien kylmäaineiden turvallinen käyttö lämpöpumpuissa ja ilmastointilaitteissa. Tämä standardi otetaan myöhemmin myös EN-standardiksi.

SFS-käsikirjan 59 räjähdysvaarallisten tilojen luokittelusta, eli ns. ATEX-käsikirjan, päivitys valmistuu syksyllä. Tässä päivitetyssä käsikirjassa on nyt ensimmäistä kertaa esitetty syttyvien kylmäaineiden tilaluokituksen perusteita.

Myös SFS-käsikirjasta 65-1, joka sisältää koko SFS-EN 378-sarjan, on laadittu uusi päivitetty painos. Painos sisältää vuoden 2016 jälkeen tulleet lisälehdet ja korjaukset. Käsikirja tullee Kylmätekniikan koulutuspäiville 2023 myytäväksi. Standardisarjan EN 378 uudelleentarkastelu alkanee tänä syksynä, joten uuden version voitaisiin odottaa olevan saatavilla v. 2025–2026.

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu