Hiilivapaata teollisuutta

Lääkeyhtiö Orionin Turun tuotantolaitosten lämpöpumppulaitos jäähdyttää ja lämmittää päästöttömästi. Energianlähteinä laitos hyödyntää ulkoilmaa ja teollisuuden hukkalämpöä.

Teksti Dakota Lavento   Kuvat Tuomas Ikonen ja Paula Harmaala

Keskellä Orionin Turun tehdasaluetta seisoo tummanpuhuva, noin sataneliöinen moduulirakennus. Pettävän yksinkertainen kuori peittää sisälleen hyvin kehittynyttä tekniikkaa: kolme Calefa Oy:n mittatilaustyönä rakennettua lämpöpumppua, bufferisäiliöt sekä koko jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän vaatiman automatiikan. Moduulin vieressä seisoo futuristista taideteosta muistuttava metallinen rakennelma: energiakeräin, joka ottaa energiaa järjestelmän käyttöön ulkoilmasta. Tehdasalueen pienhiukkaspäästötön ja hiljainen lämpölaitos on otettu kesällä käyttöön.

Orionin prosessiin tarvittu jäähdytys on Turun tehdasalueella valmistettu perinteisillä vedenjäähdytyskoneilla. Prosessikohtaisia jäähdytysratkaisuja alueella on ollut useita ja koneetkin monen ikäisiä. Jäähdytyksestä syntynyttä hukkalämpöä ei pystytty aikaisemmin hyödyntämään tehokkaasti. Suurin osa prosesseissa ja kiinteistöjen ja veden lämmityksessä tarvittava energia ostettiin kaukolämpönä.

Orionin energiatehokkuuspäällikkö Catarina Hildén-Fjäder ja Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori seuraavat AmbiHeat-laitoksen toimintaa ja energiansäästöä.

Monipuolinen järjestelmä

Calefan toimitusjohtaja Petri Vuori kertoo, että AmbiHeat-lämpöpumppulaitos korvasi tehdasalueella kaksi suurinta jo elinkaarensa loppupäätä lähestyvää vedenjäähdytyskonetta, joilla oli jäähdytyskapasiteettia jotakuinkin megawatin verran. ”Lämpöpumppulaitoksessa talteen otettua hukkalämpöä jalostetaan lämpöpumpuilla jopa 80 asteeseen ja syötetään tehdaskiinteistöjen lämmitysverkkoon.”

Kaikkiin tehdasalueen lämpöenergiatarpeisiin pelkkä hukkalämpö ei vielä riitä. Kun avuksi otetaan ulkoilma, näiden kahden energialähteen avulla pystytään kattamaan noin 70 prosenttia alueen lämmöntarpeesta.

Ulkoilman sijaan järjestelmässä olisi voitu hyödyntää myös maalämpöä, mutta Petri Vuori sanoo, ettei investoinnin huomattavasti nykyistä pitempi takaisinmaksuaika olisi ollut perusteltavissa. ”Pohjavesialueella myöskään luvan saaminen kaivojen poraamiseen ei olisi ollut itsestään selvää”, hän huomauttaa.

Aikaisemmin suoraan kaukolämpöverkkoon kuuluneelle tehdasalueelle eriytettiin hankkeessa oma aluelämpöverkkonsa. Kaukolämmöstä alueverkkoa ei kuitenkaan täysin irrotettu. Kaukolämpöä voidaan näin hyödyntää tarpeen vaatiessa.

Selviä säästöjä

Viime kesästä toimineen laitoksen tuomia todellisia säästöjä ei ole vielä näytettävissä, mutta laskennallisesti tuotantolaitoksen aikaisemmasta kaukolämmön kulutuksesta korvautuu karvaa vaille 70 prosenttia, mikä alentaa huomattavasti tehtaan ostoenergian tarvetta. Säästetyllä lämpöenergialla lämmittäisi joka vuosi 850 omakotitaloa.

Calefan lämpöpumppulaitos on Orionin yksi merkittävimmistä energiaa säästävistä ja hiilijalanjälkeä laskevista hankkeista. Polttamattomaan teknologiaan perustuvan lämpölaitoksen myötä tehtaan hiilidioksidipäästöt leikkaantuvat merkittävästi. CO2-vapaa lämpölaitos tukee Orionin liiketoimintastrategiaa, jonka mukaan sen tulee vuoteen 2025 mennessä pudottaa CO2-päästöjä 75 prosentilla ja leikata energiakuluja 7,5 prosentilla.

Orionin energiatehokkuuspäällikkö Catarina Hildén-Fjäder kertoo, että kaikilla Orionin tuotantopaikkakunnilla on käynnissä ja suunnitteilla eri kokoisia hankkeita energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Pyrimme yhä enemmän hyödyntämään hukkalämpöä ja siirtymään uusiutuvaan energiaan. Orion on päästöjen osalta tavoittelemassa hiilineutraalisuutta vuoteen 2030, mikä luo edellytyksiä toteuttaa innovatiivisiakin energiaratkaisuja.”

”Esimerkiksi Hangon Fermion tehtaalla ryhdytään hyödyntämään hukkahöyryä ja siirrytään uuden LNG-aseman myötä raskaasta polttoöljystä kaasuun. Myös biokaasu on tulevaisuudessa mahdollisuus, jotta saamme päästöt minimoitua”, Hildén-Fjäder jatkaa.

Palkittu saavutus

Calefan Orionin Turun tuotantolaitoksille toimittama CO2-vapaa lämpöpumppulaitos voitti tänä vuonna Euroopan lämpöpumppuyhdistys EHPA:n Heat Pump Award -palkinnon sarjassa päästötön teollisuus. Palkinnot julkaistiin syyskuun lopulla.

EHPA järjestää vuosittain Heat Pump Awards -kilpailun, jossa nykyisin kilpaillaan neljässä sarjassa lämpöpumppuinnovaatioilla. DecarbIndustry-sarjan lisäksi hanke palkitaan Next Generation Heat Pump, DecarBuilding- ja Heat Pump City of the Year -kategoriassa.

Palkintoja on jaettu vuodesta 2011. Kilpailun kahdeksanhenkisessä tuomaristossa istuva Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kertoo, että tänä vuonna kilpailuun osallistui kaikkiaan 50 hakijaa, joista kymmenen teollisuussarjaan.

Suomeen voitto on tullut nyt viisi kertaa, edellisen kerran viime vuonna, kun Gebwell voitti yhdessä Granlundin, Keskon ja Tom Allen Seneran kanssa sarjan Next Generation Heat Pump K-ryhmän myymälöihin suunnitellulla energiankierrätysjärjestelmällä.

Calefan ratkaisu voitti Heat Pump City of Year -kilpailun viimeksi vuonna 2015 Mäntsälän datakeskusprojektillaan. ”Suomi on ollut kilpailussa poikkeuksellisen menestyksekäs. Voitto on tullut meille useammin kuin mihinkään muuhun maahan. Se kertoo markkinoiden kehittyneisyydestä”, Jussi Hirvonen sanoo.

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin