Myyjät kylmäalan opissa

Careerialla koulutettiin joukko teknisen tukkukaupan myyjiä kylmätekniikan perusteisiin.

Teksti Dakota Lavento   Kuvat Kristiina Eerola

Careeria on panostanut kylmätekniikan opetukseen. Kylmätekniikkaa opettavat (vasemmalta): Jari Piitulainen, Markku Saarinen, Matti Jokela, Jussi Nieminen ja Petri Lunden.

Kylmätekniikka ja erityisesti jäähdytys ovat nousseet yhä tärkeämmäksi osaksi taloteknistä osaamista. Teknisen kaupan tukkuliikkeellä Ahlsellillä on 33 myymälässään eri puolilla Suomea yli 180 000 tuotteen valikoima, josta kylmään liittyvät tuotteet muodostavat tärkeän osan.

Ahlsellin myyjien kylmäalan tietojen lisäämiseksi tarvittiin koulutusta, joten Ahlsellin kylmän ja ilmanvaihdon toimialajohtaja Juha Hagström kääntyi Careerian kylmätekniikan kouluttajan Matti Jokelan puoleen.

Kylmätekniikka osana talotekniikkaa

Careeriassa Ahlsellin myyntihenkilökunnalle rakennettiin koulutuskokonaisuus kylmätekniikan perusteista helposti omaksuttavassa muodossa. ”Tavoite oli, että kurssin käynyt ymmärtäisi paremmin kylmätekniikan erityispiirteet osana talotekniikkaa”, Hagström selventää.

Kylmätekniikan perusteet toteutettiin etäopetuksena, jossa käytiin läpi kylmäprosessi, pääkomponentit, kylmäaineet sekä kylmäainelainsäädäntö. Lisäksi opiskeltiin ilmalämpöpumpun toimintaa ja asennusta. Kurssin jälkeen järjestettiin tentti, jonka perusteella koulutusta myös kehitetään jatkossa.

Myyntihenkilökunnalle tarkoitettuun koulutukseen osallistui reilut 30 ahlsellilaista. Ajatuksena oli, että jokaisesta myymälästä koulutukseen osallistuisi vähintään yksi henkilö, joka pystyisi myös jakamaan tietoa eteenpäin.

Hagström kertoo, että suullinen palaute koulutuksesta on ollut erittäin hyvää, ja jatkoa on toivottu, myös muille kohderyhmille. ”Järjestämme mahdollisesti syventävää koulutusta myös lämpöpumpuista.”

Koulutusta yrityksille räätälöitynä

Jokela kertoo, että Careerialla on pitkä historia tarpeen mukaisesti räätälöityjen koulutusten järjestämisestä. Täsmäkoulutuksia voidaan järjestää esimerkiksi, kun yritys on rekrytoinut myyjiä ja haluaa kouluttaa heitä alalle.

Jokelan mukaan Careeriasta on kasvanut merkittävä kouluttaja sinänsä pienellä alalla. ”Meillä on osaamista ja nykyisillä viiden kouluttajan resursseilla mahdollisuus järjestää minkälaista kylmätekniikan koulutusta tahansa.”

Hagström näkee Ahlsellin kannalta hyvänä, että koulutusapua kysyviä asiakkaita voi ohjata kääntymään Careerian puoleen. ”Mehän voimme urakoitsija-asiakkaitamme kouluttaa tuotteistamme ja ratkaisuistamme, mutta heillä voi olla tarpeita syventää tietoaan lainsäädäntöön tai vaikkapa hiilidioksidikylmään liittyen.”

Jokela huomauttaa, että myös kylmäalan asiakaskunnan koulutuksille on tarvetta ja kysyntää. ”Asiakas ei aina oikein tiedä, minkälaisia laskuja on hyväksymässä, oli kyseessä sitten määräaikaishuollon tai uuden laitehankinnan lasku.”

Käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä

Uusia tuulia Kylmätekniikan koulutuspäivillä

Kaikkea ei opi kirjoista