Hajautettu jäähdytys yleistyy kaukolämmön kyljessä

Kuopiossa museon ja kaupunginkirjaston jäähdytys ratkaistiin kaukolämpöverkkoon yhdistetyllä hajautetulla jäähdytysjärjestelmällä. Lämpöpumppuratkaisuun perustuvien järjestelmien kysyntä on kasvussa.

Teksti Matti Remes   Kuvat Matti Remes

Petri Turtiainen (vasemmalla) ja Teemu Tirkkonen sanovat, että kaukolämpöverkkoon yhdistetyn kiinteistöjäähdytyksen iso suosio kasvaa Kuopiossa. Museon ja kaupunginkirjaston jäähdytys hoidetaan lämpöpumpulla.

Kuopion kulttuuritarjontaan saatiin kesällä merkittävä parannus, kun pitkään peruskorjauksessa ollut Kuopion museo avasi ovensa. Uusi laajennusosa yhdistää museon niin ikään remontissa olleeseen kaupunginkirjastoon.

Molempiin rakennuksiin tarvittiin jäähdytys, mutta Kuopion Energian kaukojäähdytysverkko ei ulotu lähistölle. Ratkaisuksi löydettiin kaukolämpöverkkoon kytketty kiinteistöjäähdytys, joka viilentää sisäilman kesäisin ja kerää hukkalämmön uusiokäyttöön kaukolämpöverkkoon.

Järjestelmän sydän on Oilonin toimittama lämpöpumppu, jonka jäähdytysteho on 380 kW. Jäähdytetty vesi johdetaan lämpöpumpusta varaajaan, josta se lähtee jäähdyttämään ilmanvaihtoa ja jäähdytysverkostoa eri puolille kiinteistöä.

Kuopion museo on arvokiinteistö, johon perinteisen jäähdytysjärjestelmän rakentaminen olisi ollut haasteellista.

Arvokiinteistössä toimivin ratkaisu

Kuopion Energian kehityspäällikkö Petri Turtiainen sanoo, että suunnitteluvaiheessa vertailtiin erilaisia jäähdytysratkaisuja. Kaukolämpöverkkoon yhdistetty kiinteistökohtainen ratkaisu osoittautui kohteeseen soveltuvimmaksi elinkaarikustannusten ja energiatehokkuuden kannalta.

”Vaihtoehtona olisivat olleet perinteiset vedenjäähdytyskoneet. Ne olisi kuitenkin ollut hankala sijoittaa arvokiinteistöön”, Turtiainen toteaa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan museorakennuksen suojelu edellytti, että julkisivu säilyy alkuperäisessä asussaan. Valitun ratkaisun ansiosta museon julkisivu voitiin pitää koskemattomana, koska vesikatolle ei tarvinnut asentaa lauhdutinrakennelmia.

Haastavinta oli saada lämpöpumpulle sopiva tekninen tila. Se löytyi kellarista vanhasta varastotilasta. Pitkiltä putkivedoiltakin vältyttiin, kun lämmönjakohuone sijaitsi vieressä.

”Sen jälkeen haasteeksi jäi saada lämpöpumppu sisälle. Sitä varten oli aukaistava kirjaston seinää. Piilossa oleva laitteisto on kuitenkin täydellinen ratkaisu tässä kohteessa”, Kuopion Energian myyntipäällikkö Teemu Tirkkonen sanoo.

Jäähdytyksen energiankulutus maltillista

Kuopion Energia tarjoaa kiinteistökohtaisen jäähdytyksen palveluna, jossa se takaa kylmän toimituksen asiakkaan haluamalla lämpötilalla. Museoon ja kirjastoon toimitetaan kymmenasteista kylmää.

Jäähdytyksen tuotanto käynnistyi kirjastoa varten kesällä 2019 ja museon osalta tänä vuonna, kun museon peruskorjausosa ja laajennusosa valmistuivat. ”Etenkin kirjaston puolella jäähdytys lisää huomattavasti viihtyisyyttä kesällä. Kylmää tarvitaan myös talvella säätelemään museon näyttelytilojen tarkasti määriteltyjä lämpötilaa ja kosteutta”, Tirkkonen sanoo.

Hänen mukaansa jäähdytyksen energiankulutus on varsin maltillinen verrattuna talvella lämmitykseen tarvittavaan energiaan. ”Jäähdytyksen suurin kuukausikulutus on ollut noin kolmasosan suurimmasta lämmityksen kulutuksesta.”

Lämpöpumpulla tuotetun kylmän laskutus tapahtuu samalla periaatteella kuin kaukolämmönkin. Kuopion Energia laskuttaa asiakkaalta perusmaksun ja toimitetun energiamäärän mukaan. Alkuvaiheen investointikuluja katettiin liittymismaksulla.

”Kyse on sen verran suuresta investoinnista, että kumpikin osapuoli sitoutuu tähän pitkäksi aikaa. Puhutaan vuosikymmenien sopimuksista”, Tirkkonen toteaa.

Jäähdytysratkaisun kysyntä yllättänyt

Kuopion Energian tarjoamaan pakettiin kuuluu jäähdytysjärjestelmän suunnittelu sekä laitteiston asennus, ylläpito ja huolto. Järjestelmän toimivuutta seurataan Kuopion Energian valvomosta.

”Jos järjestelmän toimivuudessa ilmenee vika, meiltä lähtee heti ammattilainen sen ratkaisemaan. Toistaiseksi toimintahäiriöitä on ollut vähän”, Turtiainen sanoo.

Hänen mukaansa kaukolämpöverkkoon yhdistetty kiinteistökohtainen jäähdytys soveltuu erityisesti suurille rakennuksille vaativiin rakennuskohteisiin. ”Kuopion kaukojäähdytysverkko laajenee todennäköisesti jossakin vaiheessa, mutta hajautetulle jäähdytysratkaisulle on joka tapauksessa kasvavaa kysyntää”, Turtiainen arvioi.

Kuopion Energialla on rakenteilla vastaavanlainen jäähdytysratkaisu Niuvanniemen sairaalaan. Kaksi muutakin hanketta on lähdössä liikkeelle lähiaikoina. ”Ensi vuodelle lämpöpumppuratkaisuun perustuvia järjestelmiä on tulossa lisää. Täytyy myöntää, että niiden kysyntä on yllättänyt myönteisesti”, Turtiainen sanoo.

Kuopion museo ja kaupunginkirjasto

  • Jäähdytysratkaisu toteutetaan kaukolämpöverkkoon yhdistetyllä lämpöpumpulla
  • Toteuttaja ja operaattori: Kuopion Energia
  • Lämpöpumppu Oilon ChillHeat P450, teholtaan 380 kW

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin