Suurten lämpöpumppujen kysyntä huipussa

Suurilla, teollisen mittakaavan lämpöpumpuilla on tärkeää rooli vihreässä siirtymässä, sillä niiden avulla fossiilisista polttoaineista voidaan päästä eroon erittäin kustannustehokkaasti.

Teksti Dakota Lavento   Kuvat Anne Yrjänä

Lämpöpumppujen kokoonpanolinja Kokkolan uudella tehtaalla.

Hiilineutraaliustavoitteet ja tarve säästää energiakustannuksissa ovat kasvattaneet viime vuosina kaikkien lämpöpumppujen kysyntää. Erityisesti se on näkynyt suurimpien, teollisuuslämpöpumppujen valmistuksessa. Vihreä siirtymä ja Ukrainan sodan nopeuttama tarve irtautua Venäjältä tuotavan fossiilisen energian käytöstä täyttää valmistajien tilauskirjoja entistäkin nopeammalla tahdilla. Energiapolitiikasta on tullut yhä selvemmin myös osa turvallisuuspolitiikkaa.

Lämpöpumppuja valmistavassa Oilonissa tilanteeseen on varauduttu. Viime vuoden marraskuussa Kokkolaan valmistuneen uuden tehtaan myötä yritys nelinkertaistaa teollisuuslämpöpumppujen tuotannon kapasiteetin.

Oilonin liiketoimintajohtaja Martti Kukkola kertoo, että tehdasinvestointi tuli tarpeeseen. Yrityksen teollisuuslämpöpumppujen myynti lähes kaksinkertaistui sekä vuosina 2019 että 2020.

”Uudet tilat mahdollistavat 600 koneen valmistamisen vuodessa”, Kukkola sanoo.

Fossiilisesta energiasta eroon

Suuret, teollisen mittakaavan lämpöpumput näyttelevät tärkeää roolia vihreässä siirtymässä, sillä niiden avulla fossiilisista polttoaineista voidaan päästä eroon erittäin kustannustehokkaasti. Juuri siksi ne ovat tärkeä keino vähentää ilmastopäästöjä niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Teollisuuslämpöpumpuilla tuotetaan lämpöenergiaa esimerkiksi kaukolämpöverkkoon ja teollisuuden prosesseihin. Ne hyödyntävät lämmönlähteenä tyypillisesti hukkalämpöä, maalämpöä tai ulkoilmaa. Sama järjestelmä voi tuottaa sekä lämpöä että kylmää. Lämpö- ja kylmäenergiaa tuottaessaan ne korvaavat esimerkiksi sähkölämmitystä, kaasua, kivihiiltä tai öljyä.

Kukkola sanoo, että nyt asiakkaiden projektit ovat aikaisempaa selvästi suurempia, jopa useita kymmeniä megawatteja ja nimenomaan suurten järjestelmien kysyntä kasvaa eniten.

Oilonin teollisuuslämpöpumput ovat nimellisteholtaan 30 kilowatista kahteen megawattiin. Suurissa kohteissa lämpöpumput kytketään sarjaan, jolloin tehoa saadaan enemmän.

Oilonin liiketoimintajohtajan Martti Kukkolan mukaan uudet tilat mahdollistavat 600 teollisuuslämpöpumpun valmistamisen vuodessa.

Vienti vetää

Vuonna 2020 neljä viidestä Oilonin valmistamasta suurlämpöpumpusta meni vientiin. Tärkeimpiä alueita ovat Eurooppa, Kiina ja Etelä-Amerikka. Myyntiä käynnistetään parhaillaan myös Pohjois-Amerikassa. Kaiken kaikkiaan kotimaisella, keväällä 2021 60 vuotta täyttäneellä perheyrityksellä on myyntiä yli 60 maassa.

Joulukuussa 2021 erilaisia lämmitys- ja viilennysratkaisuja valmistavan Trane Technologies™:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen jälkeen Oilonin teollisuuslämpöpumput löytävät tiensä Euroopan energiamarkkinoille myös The Trane Exergy -nimellä. Oilon on panostanut teollisuuslämpöpumppujen tuotekehitykseen jo yli 15 vuoden ajan ja saanut parannettua laitteiden käyttöaluetta ja hyötysuhdetta. Nykyisin laitteilla päästään jopa 120 asteen lämpötiloihin, millä oli ratkaiseva merkitys yhteistyösopimuksen syntymiselle. Näin korkeita lämpötiloja tarvitaan energiantuotannon lisäksi monissa teollisuuden prosesseissa.

”Kiinteistöjen ja teollisuuden hukkalämpö sisältää valtavasti arvokasta energiaa talteen otettavaksi ja hyödynnettäväksi- Asiakkaamme voivat lämpöpumppujen avulla pienentää hiilijalanjälkeään ja vähentää käyttökustannuksiaan hukkalämpöä hyödyntäessään”, Trane Euroopan portfoliojohtaja Erik van Oossanen sanoo.

Kukkola sanoo, että Trane-sopimus on Oilonille taloudellisesti erittäin merkittävä. ”Juuri teollisuuslämpöpumpuissa meillä on kovat kasvutavoitteet. Ennakoimme niiden muodostuvan Oilonin pääliiketoiminnaksi jo muutaman vuoden kuluttua. Näillä näkymin uuden tehtaan kapasiteettikin riittää vain pari vuotta”, Kukkola laskee.

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin