Uusi lämpöpumppujen huolto-ohje kertoo olennaisen

Motiva laati pientaloille, taloyhtiöille ja palvelukiinteistöille lämpöpumppujen huolto-ohjeen, jossa käydään selkeästi läpi perusasiat. Opas kertoo myös, millaisiin töihin tarvitaan ammattilaisen apua.

Teksti Matti Remes   Kuvat Matti Remes

Kotitalouksille, taloyhtiöille ja palvelukiinteistöille tarkoitetut lämpöpumput ovat varmakäyntisiä ja pitkäikäisiä, kunhan laitteen omistaja tai haltija muistaa tehdä säännöllisesti yksinkertaisimmat huoltotoimenpiteet.

Arjen kiireissä tämä kuitenkin helposti unohtuu, ja siksi Motiva muistuttaa huollon merkityksestä ja kertoo siitä perusasiat julkaisemassaan Lämpöpumppujen huolto-ohjeelle. Opas on laadittu yhteistyössä Motivan sekä alan yritysten ja yhdistysten kanssa, ja se löytyy Motivan kotisivuilta (www.motiva.fi).

”Tarkoituksena on auttaa lämpöpumppujen tilaajia ja omistajia tiedostamaan lakisääteiset ja muut keskeiset lämpöpumppuihin liittyvät huolto- ja ylläpitotoimet”, asuinrakennusten energiatehokkuuden asiantuntija Teemu Kettunen Motivasta sanoo.

Motivan julkaisemassa lämpöpumppujen huolto-ohjeessa korostetaan, että lämpöpumput vaativat käyttäjältä säännöllistä seurantaa ja ylläpitoa, esimerkiksi sisäyksikön suodattimien ja ulkoyksikön puhtaanapitoa.

Huolto-ohjetta kannattaa jakaa asiakkaille

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen sanoo, että oppaalle on selvä tilaus, sillä lämpöpumppujen loppukäyttäjien tiedoissa on parantamista. ”Kaikki laitteet toimivat paremmin, kun käyttöönotto, opastus ja huolto hoidetaan asianmukaisesti. Hyvä, että oppaan on julkaissut uskottava taho, joka on saanut laadinnassa tukea laaja-alaiselta asiantuntijaryhmältä.”

Hirvonen toivoo, että oppaan asioita käytäisiin läpi laitteen käyttöönoton yhteydessä ja annettaisiin se vaikkapa paperikopiona asiakkaalle.

Lämpöpumppuja maahan tuovan Scanofficen tekninen asiakaspalvelupäällikkö Teijo Syväkangas kertoo, että loppukäyttäjillä on paljon epätietoisuutta, millaisia huoltotoimia hän voi itse tehdä, miten usein laitteita tulisi huoltaa ja mitkä toimet vaativat ammattilaisen käyntiä. ”Saan tästä paljon kysymyksiä tutuilta ja tuntemattomilta. Motivan kaltaisen luotettavan ja ei-kaupallisen toimijan jakama tieto on siksi tärkeää.”

Syväkangas toivoo, että internetistä tietoa hakevat lämpöpumppujen tilaajat ja haltijat löytävät Motivan huolto-ohjeen. ”Myös tavarantoimittajien ja asennusliikkeiden kannattaa levittää tietoa oppaasta asiakkailleen ja linkata se esimerkiksi omille kotisivuilleen.”

Toimii muistilistana ammattilaisellekin

Myös Suomen Kylmäliikkeiden Liiton toimitusjohtaja Mika Kapanen sanoo, että helppotajuiselle ja selkeälle huolto-ohjeelle on tarvetta. ”Se tuo hyvin esille, että tavallinen kuluttajakin voi tehdä asioita eikä kaikkea tarvitse jättää vain alan ammattilaisten vastuulle. Varsin yksinkertaisillakin toimilla voidaan varmistaa laitteen toimivuus ja pidentää sen elinikää.”

Kapasen kokemuksen mukaan tietoa tarvitaan lämpöpumppujen huollon perusasioista, esimerkiksi ilmalämpöpumppujen suodattimien säännöllisestä puhdistuksesta. ”Ulkoyksiköstäkin tulisi käydä välillä tarkistamassa, ettei siihen ole kertynyt jäätä, joka voisi levitä ja rikkoa lopulta kennoston. Näin yksikertaisilla huoltotoimilla vältettäisiin turhat huoltokäynnit”, Kapanen huomauttaa.

Oppaassa on listattu lämpöpumppujen perushuolloissa tehtävät toimenpiteet. Kapasen mielestä alan kokeneiden asiantuntijoiden näkemyksiin perustuva lista toimii hyvänä muistinvirkistyksenä myös kylmäalan ammattilaisille. ”Huolto-opas toimii hyvänä muistilistana.”

Miten alentaa kylmälaitoksen energiankulutusta?

Vaara- ja riskiarvioinnin tavoitteena työn turvallisuus

Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla