Kylmälegenda Paavo V. Suominen in memoriam

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n perustaja, vuorineuvos Paavo V. Suominen nukkui pois 9.4.2022. Paavo Viljo Mikael Suominen oli syntynyt Hangossa 12. helmikuuta 1920, joten taivalta kertyi kunnioitettavat 102 vuotta.

Teksti Matti Remes  

Kylmäalalla Paavo V. Suominen aloitti v. 1939 Weilandin koneliikkeeseen jäähdytyskoneasentajana. Paavo halusi opiskella, ja jatkosodan aikana hän suorittikin Tampereen Teknillisessä Oppilaitoksessa koneteknikon tutkinnon valmistuen v. 1944. Vuonna 1946 Paavo V Suominen perusti Huurre Ky nimisen yrityksen, ja yrittäjyyttä kesti 46 vuotta vuoteen 1992 asti.

Paavo V. Suomisen vaikutus suomalaisen kylmäalaan ilmenee myös aktiivisena osallistumisena alan järjestötoimintaan. Hän oli 16 vuotena Suomen Kylmäyhdistyksen hallituksessa. Suomen Kylmäliikkeiden Liiton perustamisessa Paavo oli johtohahmo ja Liiton hallituksessa hän toimi 17 vuotena. Kylmäyhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi Paavo kutsuttiin vuonna 1990.

Kun Kylmäyhdistyksen koulutustoimikunta perustettiin 1962, Paavo oli koollekutsuja. Paavo V. Suomisen aloitteesta Tampereen Teknilliseen Korkeakouluun perustettiin 1976 Jäähdytystekniikan professuurin virka. TTKK:lle perustettiin Paavon 60-vuotispäivänään tekemän lahjoituksen ansiosta myös rahasto jäähdytystekniikan tieteellistä tutkimus- ja koulutustyötä varten. Valistustyöksi voi lukea myös Paavon v 1986 perustaman Suomen Jäähdytystekniikan Museon.

Paavo V. Suomisen muistoa kunnioittaen
Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry
Suomen Kylmäyhdistys ry

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto tekee työtä alan opetuksen kehittämiseksi

Pohjoismainen yhteistyö Norjan kylmäpäivien teemana

KylmäLätkä 2024 keräsi 60 alan ammattilaista yhteen