Pääkirjoitus: F-kaasuasetuksesta sopu

HFC-aineet poistuvat käytöstä kokonaan.

Euroopan neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun uuden F-kaasuasetuksen sisällöstä 5.10.2023. Asetus astuu voimaan vuoden 2024 aikana, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Asetuksessa on sovittu radikaalista HFC-aineiden määrän rajoituksista, ”huoltokiellon” laajentamisesta, F-kaasujen käytölle asetettavista uusista kielloista ja rajoituksista sekä pätevyysvaatimuksien muuttamisesta. Asetusteksti ei ollut tätä kirjoitettaessa saatavilla, joten esitetyt tiedot voivat vielä muuttua.

HFC-aineiden määristä ja huoltamisesta

Sopimuksen mukaisesti HFC-kylmäaineiden käyttö loppuu kokonaan vuoden 2050 alussa. Tällä ei kuitenkaan olisi käytännön merkitystä, koska markkinoille saatettava HFC-kylmäaineiden määrä tulee vähenemään radikaalisti jo lähivuosien aikana.

”Huoltokielto” laajenee koskemaan jäähdytyslaitteiden lisäksi myös ilmastointilaitteita ja lämpöpumppuja. Täytösraja poistuu, jolloin ”huoltokielto” koskee kaiken kokoisia laitteita. Huollossa saa käyttää regeneroitua tai kierrätettyä kylmäainetta tietyn määräajan, jonka päätyttyä huoltamisesta kyseisillä kylmäaineilla tulee laitonta.

Uudessa asetuksessa kiellettäisiin HFC-aineiden käyttö tietyissä sovelluksissa kokonaan. Osa uusista kielloista ja rajoituksista koskisi sekä HFC- että HFO-aineita. Esimerkiksi ilmastointilaitteille ja lämpöpumpuille tulisi useita GWP-arvosta, laitteen tehosta ja laitetyypistä riippuvia kieltoja ja siirtymäaikoja. Kieltojen ja rajoitusten yksityiskohdat tullaan esittämään asetuksen Liitteessä IV.

Pä­te­vyys­vaa­ti­muk­set laajenevat

Kylmä- ja lämpöpumppualan järjestöjen huoli pakollisen koulutuksen ja pätevöinnin puutteesta korvaaville kylmäaineille, kuten propaanille, ammoniakille ja hiilidioksidille, poistuu uuden asetuksen myötä. Vastaisuudessa vain pätevyyden omaava henkilö saa käsitellä kyseisiä aineita ja asentaa sekä huoltaa näitä aineita sisältäviä laitteita.

Lisäksi liikkuvan kaluston laitteet tulevat laajasti pätevyysvaatimusten piiriin. Ja mikä mielenkiintoisinta – pätevyydet ovat määräaikaisia, eivät ”elinkautisia”. Pätevöityjen henkilöiden on osallistuttava täydennyskoulutukseen tai vastaavaan vähintään seitsemän vuoden välein.

Oikeaa osaamista, ei oppiarvoja

Edellä mainittu F-kaasuasetuksen muutos ja ensi kesänä odotettavissa oleva Reach PFAS-kielto tarkoittavat totaalista muutosta osaamisvaatimuksissa suunnittelupöydältä asennus- ja huoltotoimintaan. Muutosten toteuttamiseen tarvitaan oikeaa ammatillista osaamista. Vaikka lainsäädännöissä annetaan siirtymäaikoja, eivät nämä ajat riitä osaamisvajeen kiinni kuromiseen esimerkiksi Suomesta puuttuvan amk- ja yliopistotason koulutuksen vuoksi. Suomessa vallalla oleva uskomus oppiarvojen autuaaksi tekevästä voimasta ei tähän osaamisvajeeseen ehdi eikä pysty vastaamaan.

Toistan sen mitä keväällä kirjoitin: Riippumatta siitä, mitä uusi asetus tuo tullessaan, nykyiset Suomessa jo käytössä olevat noin kaksi miljoonaa laitetta huolletaan ja pyritään pitämään käynnissä elinkaarensa loppuun asti. Olennaisinta on kunkin toimijan päättää, mikä on uuden hankittavan laitteen tai järjestelmän tuleva käyttöaika: onko se 5, 10, 25 vai 50 vuotta? Mitä pitempi aika, sitä todennäköisemmin valittavana tulevat olemaan vain luonnolliset kylmäaineet.

Mika Kapanen

Hallituksen puheenjohtaja, Suomen Kylmäliikkeiden Liitto

Pääkirjoitus: Koulutus, pätevyys vai osaaminen?

Pääkirjoitus: Vain luonnollisia kylmäaineita vuonna 2040?

Pääkirjoitus: Odotettavissa energiansäästöä ja entistä korkeampia hintoja