Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu

Kylmäaineita koskevasta F-kaasuasetuksen uudistamisesta on päästy sopuun. Uusia käytön rajoituksia ja kieltoja astuu voimaan lähivuosina. Kiintiömenettely poistaa nykyisin käytössä olevat HFC-aineet kokonaan markkinoilta.

Teksti Mika Kapanen  

Euroopan neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun uuden F-kaasuasetuksen sisällöstä ja tekstisisällöstä 5.10.2023. Asetus astuu voimaan vuonna 2024, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Koska sopimusteksti ei ollut tätä kirjoittaessa saatavilla, emme voi vielä varmuudella esittää yksityiskohtaisia vaatimuksia. Julkaisemme tarkemmat tiedot myöhemmin KylmäExtra-lehden verkkosivuilla www.kylmaextra.fi.

Kiintiöistä

Sovitun asetuksen mukaisesti HFC-kylmäaineiden käyttö loppuisi kokonaan vuoden 2050 alussa. HFC-aineiden valmistukselle tulisi myös oma kiintiöjärjestelmänsä, jonka minimitaso olisi 15 prosenttia verrattuna nykytasoon, mikä saavutetaan vuonna 2036. Sekä käytön että valmistuksen kiintiöt pienenisivät portaittain. Kiintiöiden vähennysportaat mukailevat aiempia esityksiä.

Käytön kiintiöiden määrää tultaneen tarkastelemaan vuonna 2040. Tällä ei kuitenkaan olisi käytännön merkitystä, koska vuonna 2040 kiintiö olisi enää noin 3 prosenttia vuoden 2015 lähtötasosta. Samalla tarkasteltaisiin myös tarvetta HFC-aineille sovelluksissa, joissa niitä edelleen käytettäisiin, ottaen huomioon alan teknisen kehityksen ja vaihtoehtoisten (lue: luonnollisten) kylmäaineiden saatavuuden kyseisissä sovelluksissa.

Käytölle uusia kieltoja ja rajoituksia

Uudessa asetuksessa kiellettäisiin HFC-aineiden käyttö tietyissä sovelluksissa kokonaan. Tällaisia sovelluksia olisivat muun muassa kotitalouksien kylmälaitteet ja enintään 12 kW vedenjäähdyttimet. Osa uusista kielloista ja rajoituksista koskisi sekä HFC- että HFO-aineita.

Ilmastointilaitteille ja lämpöpumpuille tulisi useita GWP-arvosta, laitteen tehosta ja laitetyypistä riippuvia kieltoja ja siirtymäaikoja. Esimerkiksi split-tyyppisten ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen F-kaasukielto alkaisi vuonna 2035. Enintään 12 kW vedenjäähdyttimien (chiller) F-kaasukielto alkaisi vuonna 2032. Kieltojen ja rajoitusten yksityiskohdat, kuten GWP-rajat ja voimaanastumispäivämäärät, tullaan esittämään asetuksen Liitteessä IV.

”Huoltokielto” laajenee

Jäähdytyslaitteiden huollossa saisi vuodesta 2025 alkaen käyttää vain regeneroitua ja kierrätettyä HFC- tai HFO-kylmäainetta vuoteen 2030 asti. Ilmastointilaitteille ja lämpöpumpuille tulisi vain HFC-aineita koskeva ”huoltokielto” vuodesta 2026 alkaen. Tässäkin saisi huollossa käyttää vain regeneroitua ja kierrätettyä kylmäainetta vuoteen 2032 asti. On huomattava, että ”huoltokiellon” täytösmäärärajat poistuisivat, jolloin kiellot koskisivat kaikenkokoisia laitteita. Edellä mainitut ”huoltokiellot” koskisivat kylmäaineita, joiden GWP-arvo on yli 2500.

Lisäksi kiinteitä jäähdyttäviä laitteita koskeva huoltokielto tiukkenisi v.2032, jolloin näille HFC-aineiden GWP-rajaksi tulisi 750. Poikkeuksena tästä olisivat alle -50 °C lämpötilaan jäähdyttävät laitteet, joille on sovittu pysyvä poikkeus regeneroidun ja kierrätetyn HFC-aineiden käytölle huollossa.

Seuraavat vaiheet

Sopimusteksti (provisional agreement) siirtyy seuraavaksi Euroopan unionin neuvoston jäsenvaltioiden pysyvien edustajien komitean (Coreper) ja parlamentin ympäristöasioiden komitean hyväksyttäväksi. Jos kumpikin osapuoli hyväksyy tekstin, on se vielä virallisesti hyväksyttävä sekä neuvostossa että parlamentissa ja sen jälkeen julkaistava EU:n virallisessa lehdessä.

Parlamentin täysistunto 20.11. tullee käsittelemään lopullisen asetustekstin. Nyt on jo selvää, ettei uusi F-kaasuasetus astu voimaan 1.1.2024.

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Kaupan kylmäremonteissa riittää vielä tekemistä