Hyvä tyyppi taloon oppisopimuksen kautta

Combi Cool ja Refitem lähtivät taklaamaan osaajapulaa oppisopimuskoulutuksella. Kokemukset ovat myönteiset. Keskeistä on tehdä rekrytointi ja koulutuksen suunnittelu huolella.

Teksti Matti Remes   Kuvat Paula Osenius

Kylmäalan maahantuoja ja tukkuliike Combi Cool on päättänyt lähteä ratkomaan osaajapulaongelmaa aloittamalla oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä ammatillista koulutusta antavan Careerian kanssa.

”Mietimme yhdessä, millainen koulutus sopisi parhaiten juuri Combi Coolin tarpeisiin. Tukkukaupassa ei tarvita varsinaisesti osaamista asentamisesta, mutta perustiedot kylmätekniikasta tulee ottaa haltuun”, Combi Coolin liiketoimintajohtaja Markus Antikainen sanoo.

Hänen mielestään oppisopimuskoulutuksen onnistuminen edellyttää huolellista rekrytointia. Henkilöllä on oltava oikeanlaista asennetta ja jonkin alan teknistä osaamista, jotta hän pystyy omaksumaan tukkukaupassa myytävän kylmätekniikan.

"Oppisopimus taipuu moneen. Järjestelmä on nyt paljon joustavampi kuin vielä muutama vuosi sitten", Markus Antikainen sanoo. Hän ja Oskari Ikonen ovat molemmat tyytyväisiä oppisopimuskoulutukseen.

Oppilaitos vinkkasi Combi Coolista

Ensimmäinen Combi Coolin oppisopimuskoulutettava on 22-vuotias Oskari Ikonen, jolla on sähköasentajan koulutus ja parin vuoden kokemus sähköalan töistä. Opiskelu tekniseksi myyjäksi alkoi tämän vuoden alussa.

”Kylmäalasta sain tietää Danfossilla työskentelevältä äidiltäni. Olin myös kuullut juttuja, että alalla tarvitaan osaajia ja että palkkakin on kohdallaan.”

Ikonen pyrki aluksi Careerian kylmämestarin koulutukseen, mutta se ei ollut puuttuvan työkokemuksen vuoksi mahdollista. Oppilaitoksesta kuitenkin vinkattiin Combi Coolin käynnistelemästä oppisopimuskoulutuksesta. ”Soitin Markukselle ja kahden haastattelun jälkeen pääsin töihin.”

Careerian koulutustarjonnasta mukaan on valittu teknistä myyntityötä parhaiten tukevat osiot. Kylmän perusteisiin Ikonen pääsi kiinni lämpöpumppuasentajan tiiviissä koulutuksessa. Hän suoritti koulutuksen alle kolmen kilon kylmäainetäytöksille.

Parhaillaan Ikonen käy teknisen myynnin koulutuskokonaisuutta. Kaiken kaikkiaan oppisopimuskoulutus kestää puolitoista vuotta.

Koulutus muokattavissa työn tarpeisiin

Oppisopimuskoulutuksen hyviin puoliin Antikainen laskee joustavuuden. Koulutuksen sisältö ei ole kiveen hakattu, vaan sitä voi tarvittaessa hienosäätää vastaamaan työn tarpeita.

”Koulutuksen kulusta kannattaa keskustella oppilaitoksen kanssa, jotta oppimisen kannalta tehdään oikeita asioita oikeassa järjestyksessä.”

Antikaisen mielestä oppisopimuskoulutuksessa korostuu työnantajan vastuu. Perehdytykseen tulee panostaa, ja aikaa on löydyttävä tukeen koko koulutuksen ajan. ”Työpaikalla ei saa tulla sellaista tilannetta, että kaveri jätetään oman onnensa nojaan.”

Antikaisen mielestä oppisopimuskoulutusta ei hyödynnetä kylmäalalla niin paljon kuin olisi mahdollista. Hän toivoo koulutuksen järjestäjiltä lisää aktiivisuutta kertoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Oppisopimuksilla voi tehdä kokonaisia tutkintoja, niiden osia tai suorittaa työn ohessa aikanaan kesken jääneitä kursseja.

”Oppisopimus taipuu moneen. Järjestelmä on nyt paljon joustavampi kuin vielä muutama vuosi sitten.”

Ikonen ei löydä oppisopimuskoulutuksesta pahaa sanottavaa. Hän työskentelee Combi Coolin noutomyynnissä ja pitää työn sosiaalisuudesta ja ongelmien ratkaisemisesta asiakkaiden kanssa.

”Suurin haaste on, että kylmäalasta ei ole vielä pitkää kokemusta. Uutena alalle tulevalta vaaditaan kärsivällisyyttä, sillä kaikkea ei opi kuukaudessa eikä edes puolessa vuodessa. Onneksi kollegat jeesaavat hyvin.”

Myös työnantaja on ollut tyytyväinen tekemäänsä rekrytointiin. ”Oskarin työsuhde saa koulutuksen jälkeen ehdottomasti jatkoa. Hän on ulospäin suuntautunut kaveri, joka on saanut asiakkailta jo kiitosta.”

Oskari Ikonen on ensimmäinen Combi Coolin oppisopimuskoulutettava. Opiskelu tekniseksi myyjäksi alkoi tämän vuoden alussa.

Koeaika ennen oppisopimuksen solmimista

Kylmätekniikan huoltoja, korjauksia ja urakointia tekevän Refitem Finlandin yhdeksästä työntekijästä kolme on tullut taloon oppisopimuksen kautta. Lisäksi kaksi työntekijää on tällä hetkellä puolen vuoden määräaikaisessa työsuhteessa ja jos homma toimii, he jatkavat yrityksessä oppisopimuksella.

”Oppisopimus on hyvä tapa saada uusia työntekijöitä, mutta ennen oppisopimusta puolen vuoden koeaika on välttämätön. Silloin nähdään puolin ja toisin, onko pidemmälle työsuhteelle edellytyksiä”, Refitemin yrittäjä Eero Timonen sanoo.

Refitemillä on ollut myös tulijoita, joiden työsuhdetta ei ole jatkettu puolen vuoden jälkeen. ”Aika pian henkilöstä näkee, riittävätkö tekniset lahjat ja motivaatio asentajan vaativiin hommiin. Osa on huomannut itsekin, ettei menesty kovatahtisessa työssä.”

Työnohjaajan oltava alan rautainen ammattilainen

Ammattiopisto Omniassa sähköalaa opiskellut Lasse Lillvis, 19, suoritti Refitemissä työharjoittelun ja oli tutkinnon suorittamisen jälkeen kesätöissä yrityksessä. Nyt työsuhde jatkuu puolen vuoden määräaikaisella sopimuksella, jonka jälkeen tähtäimessä on oppisopimus.

”Kylmäalalla kiinnostivat jo ennestään lämpöpumput. Näissä töissä sähkötöiden rinnalle ovat tulleet myös kylmäaineet, joista suoritin koulussa luvat alle kolmen kilon täytöksiin. Myös automaatioon liittyvien asioiden oppiminen on ollut kiinnostavaa”, Lillvis sanoo.

Combi Coolin Antikaisen tavoin myös Timonen korostaa hyvää perehdytystä ja töiden harjoittelua todellisten ammattilaisten kanssa. Se on ainoa tapa oppia oikeat työtavat ja työmoraali.

”Sitä kautta nuorelle syntyy myös tarvittava ammattiylpeys”, Timonen korostaa.

Mainettaan parempi työllistymisen malli

Lillvis on tehnyt Refitemillä töitä eri kohteissa ja päässyt tutustumaan työkenttään monipuolisesti ilmalämpöpumppujen asentamisesta kauppakeskusten jäähdytysjärjestelmiin.

”Töitä on mukava tehdä ja oppia samalla koko ajan uutta. Ainakin nyt tuntuu siltä, että kylmäasentajaksi kouluttautuminen oppisopimuksen kautta olisi hyvä juttu”, Lillvis sanoo.

Timosen mukaan Lillvis on osoittanut kyntensä tulla kylmäalan rautaiseksi ammattilaiseksi. ”Lasse on osoittanut kyvykkyytensä. Jos hommat häntä kiinnostavat, näytän oppisopimukselle vihreää valoa.”

Timosen mielestä oppisopimuskoulutus on mainettaan parempi tapa saada kylmäalalle lisää nuoria tekijöitä. Hän myöntää itsekin suhtautuneensa siihen aluksi hieman epäillen ja pelänneensä myös asiakkaiden suhtautumista.

”Olen ottanut asian avoimesti puheeksi asiakkaiden kanssa, ja kaikki ovat kannustaneet työllistämään nuoria. Yksikään asiakas ei ole myöskään kieltäytynyt maksamasta täyttä hintaa, vaikka työn on tehnyt oppipoika.”

Faktaa oppisopimuskoulutuksesta

  • Oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt ja peruskoulun käynyt. Yläikärajaa ei ole.
  • Ammatillisten oppilaitosten mukaan oppisopimukseen hakeutuu tyypillisesti opiskelijoita, jotka kaipaavat uutta osaamista tai alan vaihtoa. Koulutusmalli sopii myös niille, joilta opinnot ovat jääneet aikanaan kesken.
  • Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jossa osapuolina ovat työnantaja, opiskelija ja koulutuksen järjestäjä. Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa.
  • Oppisopimuksen kesto on koulutuksesta riippuen keskimäärin 1–3 vuotta.
  • Oppisopimus edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta. Sopiva työpaikka on löydettävä itse. Lisäksi henkilön on oltava kyvykäs ja motivoitunut yhdistämään opiskelu työhön.
  • Työnantajan on sitouduttava tarjoamaan tutkintoon liittyviä monipuolisia työtehtäviä ja mahdollistamaan osallistuminen oppilaitoksen lähiopetuspäiviin. Tutkinnosta riippuen niitä saattaa olla 1–5 päivää kuukaudessa.
  • Yrityksen tulee nimetä kokenut osaaja työpaikkaohjaajaksi, joka perehdytyksen ohella arvioi opiskelijan ammatillista edistymistä.
  • Työnantajalle ei tule oppisopimusopiskelijasta muita suoria kustannuksia kuin palkka sivukuluineen. Palkan suuruudesta on sovittu yleensä työehtosopimuksessa.
  • Välillisiä kustannuksia oppisopimuksesta syntyy ohjaajan työajasta. Tähän yrityksen on mahdollista saada harkinnanvaraista koulutuskorvausta, joka perustutkinnoissa on tyypillisesti 100–200 euroa kuukaudessa.
  • Lisätietoja: oppisopimus.fi

Käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä

Uusia tuulia Kylmätekniikan koulutuspäivillä

Kaikkea ei opi kirjoista