Fiksu tilaa huollon ajoissa

Viisas jäähdytyslaitteen omistaja tilaa laitteelle huollon hyvissä ajoin ennen seuraavan kesän helteitä. Se säästää monelta harmilta ja ylimääräisiltä kuluilta.

Teksti Matti Remes  

Suurin osa jäähdytyslaitteiden omistajista ja käyttäjistä varmasti tietää, että laitteiden moitteeton toiminta edellyttää säännöllistä huoltoa. Huollon tilaaminen jää kuitenkin helposti muiden kiireiden jalkoihin. Unohdus voi tulla kalliiksi, jos kaupan pakasteallas tai toimiston ilmastointilaite lakkaa toimimasta keskellä kesähelteitä, jolloin kylmäliikkeille on muutenkin tekemistä ruuhkaksi asti. Liiketoiminnan kärsimisen ohella laiterikosta voi tulla iso lasku, jos korjaustyö joudutaan tekemään illalla tai viikonloppuna.

Viisas jäähdytyslaitteen omistaja laittaakin muistutuksen huollon tilaamisesta kalenteriin ja hoitaa asian hyvissä ajoin talvella tai keväällä. Tästä on myös muuta taloudellista hyötyä, sillä säännöllinen huolto pienentää laitteen energiankulutusta. Lisäksi laitteen käyttöikä pitenee.

F-kaasuasetuksen alaisia kylmäaineita sisältävä laite on vuototarkastettava määräajoin. Tarkastuksen saa tehdä vain pätevöitynyt asentaja. F-kaasuja sisältävistä laitteista tulee ylläpitää huoltopäiväkirjaa, johon merkitään huoltotoimien lisäksi myös kylmäaineiden lisäykset. Laitteessa tulee olla myös vuototarkastustarra. Muita kylmäaineita kuin F-kaasuja sisältävissä laitteissa huoltopäiväkirja ja määräaikaistarkastustarra ovat erittäin suositeltavia.

Mää­rä­ai­kais­huol­to noudattaa huolto-ohjelmaa

Jäähdytyslaitteiden ammattitaitoisessa määräaikaishuollossa noudatetaan kyseiselle laitteelle laadittua huolto-ohjelmaa, jossa määritellään säännöllisesti tehtävät huoltotoimenpiteet. Työssä voidaan käyttää joko laitteen valmistajan tai huoltoliikkeen omaa ohjelmaa. Huolto-ohjelma auttaa huollon tekijää tekemään järjestelmällisesti tarkastukset ja mittaukset.

Tehtyjen huoltotoimien dokumentointi huoltopäiväkirjaan tai huoltoraporttiin on tärkeää. Laitteen omistajan ohella merkinnät hyödyttävät seuraavan huollon tekijää. Se auttaa esimerkiksi kartoittamaan, onko jokin vika syntynyt mahdollisesti huoltojen välillä vai onko se ollut jo edellisessä huollossa etsinnän kohteena. Hyvässä huoltoraportissa voidaan myös ehdottaa tehtäviä korjauksia. Näin laitteen omistaja ja käyttäjä saavat kirjallisesti tiedon suositelluista toimenpiteistä.

Miten alentaa kylmälaitoksen energiankulutusta?

Vaara- ja riskiarvioinnin tavoitteena työn turvallisuus

Varmista onnistunut jäähdytyskausi ennakoimalla