Muutoksia kylmäainesäädöksissä

Ensi vuoden alusta astuu voimaan niin sanottu huoltokielto sekä kolme uutta tuotekohtaista kieltoa. Kaupan kylmäkalusteissa voidaan jo käyttää isompia syttyvien kylmäaineiden täytöksiä.

Teksti Mika Kapanen  

F-kaasuasetuksen 13 artiklan mukainen huoltokielto astuu voimaan 1.1.2020. Tällöin kielletään F-kaasujen, joiden GWP-arvo on vähintään 2 500, käyttö jäähdytyslaitteiden huollossa tai kunnossapidossa. Tämä kielto koskee vain niitä laitteita, joiden kylmäainepiirin täytös on vähintään 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, mikä vastaa esimerkiksi R404A:lla 10,2 kg täytöstä.

Regeneroitujen tai kierrätettyjen F-kaasujen käyttö huollossa on kuitenkin sallittua 31.12.2029 asti. Kierrätettyjä peruspuhdistettuja F-kaasuja saa käyttää vain talteenoton tehnyt huoltoliike omissa huoltokohteissaan tai muuten sen yrityksen kohteissa, jonka puolesta kyseinen kylmäaine-erä on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa. Regeneroitu kylmäaine vastaa ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan uutta kylmäainetta.

Uusia tuo­te­ryh­mä­koh­tai­sia kieltoja

Ensi vuoden alusta astuu voimaan kolme uutta tuotekohtaista kieltoa, joilla rajoitetaan korkean GWP-arvon kylmäaineiden käyttöä.

Kaupan kylmän ja ammattikeittiöiden omakoneellisissa kylmäkalusteissa kielletään kylmäaineet, joiden GWP on vähintään 2 500.

Kiinteissä jäähdytyslaitteissa kielletään kylmäaineet, joiden GWP on vähintään 2 500. Poikkeuksena tästä ovat laitteet, joilla tuotteita jäähdytetään alle -50 °C lämpötiloihin.

Liikuteltavat huoneilmastointilaitteet saavat sisältää vain kylmäaineita, joiden GWP on alle 150.

Kiintiöt muuttuvat vasta 2021

Ensi vuodenvaihde ei tuo muutoksia kylmäainekiintiöihin, koska ainekiintiöt muuttuvat vasta 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 alusta kiintiöitä on jaossa vain 45 prosenttia lähtötasoon verrattuna. Markkinoille saatettavien uusien kylmäaineiden keskimääräisenä GWP-arvona tämä vastaisi arvoa n. 1 000. Tämä tarkoittanee, että esimerkiksi kylmäaineiden R134a, R448A ja R449A hintoihin tulee korotuspaineita jo ensi vuoden lopulla.

Tämän vuoden aikana HFC-aineiden hinnat ovat laskeneet kautta linjan. Hinnanlaskun syyksi on esitetty kyseisten aineiden laskevaa kysyntää yhdistettynä lisääntyneeseen salakuljetukseen EU-markkinoille.

Mikäli aikoo tuoda maahan tai valmistaa kylmäaineita, tarvitsee tähän kylmäainekiintiön. Valmistamiseksi lasketaan myös seoksen sekoittaminen eri kylmäainekomponenteista. Seuraavan kerran kiintiöitä voi hakea EU-komissiolta ensi keväänä vuotta 2021 varten. Kiintiöitä voi tarvittaessa myös ostaa niiden haltijoilta.

Kaupan kylmäkalusteissa propaanitäytös 500 g

Kansainvälinen kaupan kylmäkalusteita koskeva standardi IEC 60335-2-89 ed. 3.0 julkaistiin kesäkuussa 2019. Standardin tärkein muutos koskee syttyvien kylmäaineiden täytösmääriä kalusteissa. Esimerkiksi propaanille suurin täytös on nyt 500 g per kylmäainepiiri. Standardin soveltaminen alkoi 20.6.2019.

F-kaasuasetus ei kiellä kylmäaineita

F-kaasuasetus ei kiellä minkään kylmäaineen myyntiä tai maahantuontia,

  • …vaan rajoittaa kylmäaineiden saatavuutta kiintiöillä
  • …asettaa kylmäaineen GWP-arvolle rajoituksia eri sovelluksissa
  • …rajoittaa huollossa käytettäviä kylmäaineita (”huoltokielto”)

Uusi F-kaasuasetus astunut voimaan

Palavat kylmäaineet yleistyvät – miten on turvallisuuden laita?

Uusi F-kaasuasetus: sopimus saavutettu