Hiljaisesti ja sähköä säästäen

Kolme Helsingin keskustan K-markettia lauhduttaa kylmäremontin jälkeen kaukolämpö- tai -kylmäverkkoon. Ratkaisu toimii mainiosti.

Teksti Dakota Lavento   Kuvat Dakota Lavento ja CoolFors Finland Oy

Ulkolauhduttimien sijoittaminen kiinteistöön voi osoittautua hankalaksi monestakin syystä. Arkkitehtonisesti tai historiallisesti merkittävien rakennusten julkisivuun tai katoille ulkolauhduttimet eivät tyylillisesti istu eikä niille tahdo herua lupaa. Tiheään rakennetussa keskustamiljöössä ongelmaksi voi muodostua myös ulkolauhduttimen äänitaso.

Joskus ulkolauhduttimille voidaan löytää hyväkin sijoituspaikka, mutta suurikokoisissa ja korkeissa kiinteistöissä todella pitkien putkilinjojen toteuttaminen on teknisesti hankalaa ja taloudellisesti kallista. Myymälä saattaa sijaita kivijalassa ja lauhdutin pitäisi sijoittaa esimerkiksi kahdeksankerroksisen rakennuksen katolle.

Kalliilla ostetun energian hukkaamista taivaalle ei ole syytä pitää järkevänä. Monissa kiinteistöissä sekä taloudellisista että ympäristösyistä edellytetään erityistä energiataloudellisuutta. Myös kaupankylmäjärjestelmän lauhdelämpö olisi otettava talteen ja hyödynnettävä.

Ilpo Hakkaraisen mukaan kaukolämpöön ja kaukojäähdytysverkkoon lauhduttaminen on jatkossakin toimiva ratkaisu keskustakiinteistöissä, joissa ulkolauhduttimien sijoittaminen on haastavaa.

Kehityksen kärjessä

Toimiva ratkaisu ongelmaan kaukolämpö- ja -jäähdytysverkon alueella sijaitsevien myymälöiden kohdalla voi olla jo valmiiden energiaverkkojen hyödyntäminen lauhduttamiseen. Näin tekevät kolme Helsingin keskustassa sijaitsevaa K-markettia. Ne hyödyntävät kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoa kaupan kylmän lauhduttamiseen. Mechelininkadun ja Sturenkadun myymälät on kytketty Helenin kaukolämpöön ja Katajanokan myymälä kaukojäähdytysverkkoon.
Kiinteistökohtainen järjestelmä jäähdyttää, ottaa ylijäämälämmöt talteen ja siirtää ne kaukolämpö- tai jäähdytysverkon käyttöön. Kaupan sisällä on käytössä ns. waterloop, jossa omakoneellisten kalusteiden lauhdutus hoidetaan liuoskierrolla.

Toimintamalli perustuu Helen Oy:n kanssa tehtyyn palvelusopimukseen. Helenin palveluun kuuluu, että laitteet liisataan 10–15 vuoden vuokra-ajalla ja Helen toimittaa ratkaisun avaimet käteen -periaatteella. Kylmäenergian tuotannosta myymälät maksavat Helenille energiamaksun ja kylmäratkaisusta vuosimaksun. ”Helen puolestaan huoltaa ja pitää järjestelmän kunnossa”, Ruokakeskon kylmäasiantuntija Ilpo Hakkarainen kertoo.

Hakkaraisen mukaan nykyisen K-market Meclun remonttia mietittiin jo silloin, kun myymälä vielä kuului Suomen Lähikauppa -ketjuun. Ongelmaksi remonttien aloittamiselle muodostuivat nimenomaan ulkolauhduttimet. Uusia ei olisi saanut enää asentaa. ”Helen tarjosi meille tätä ratkaisua, ja se osoittautui sitten kaikin puolin toimivaksi.”

Myös myymälän kauppias Kalle Partanen kertoo, että ratkaisu on toiminut hyvin. Vain pakkasen säätöjen kanssa oli alussa hieman enemmän tekemistä. ”Hätäjäähdytykseen on tarvinnut turvautua vain kahdesti.”

Kaikkien myymälöiden jäähdytyksen toiminnasta on nyt jo saatu useampien kuukausien ajalta kokemuksia ja Hakkarainen sanoo, että se on toiminut hyvin.

Nopea toimitus

Kohteet urakoineen Oilon Oy:n projektinjohtajana toiminut huoltopäällikkö Tuomas Toivonen kertoo, että yrityksen vastuulla Helenin palvelukonseptissa on lämpöpumppujen ja sähkökeskusten järjestelmätoimitus kiinteistön ulkoseinästä sisäänpäin. ”Helen toimittaa putket seinään saakka, ja me kytkemme järjestelmän niihin kiinni.”

Asiakas puolestaan kytkee lämpöpumppujärjestelmän omaan kaupankylmäjärjestelmäänsä ja tuo sähkönsyötön omalta sähköpääkeskukseltaan. Esimerkiksi K-market Meclun lämmityskapasiteetti on noin 150 kW ja jäähdytyskapasiteetti 115 kW. Järjestelmän suurin sähkönottoteho on 38 kW.

Lämpöpumpputoimituksen osalta kaikki sujuu sutjakasti. Toivosen mukaan tilauksesta kestää vain 12 viikkoa, siihen, että järjestelmä on käyttövalmis. Siitä neljä viikkoa kuluu kohteessa asennustöissä. ”Myyjä speksaa suunnitelmia mahdollisimman pitkälle valmiiksi jo asiakkaan kanssa keskustellessaan. Lämpöpumput valmistuvat tehtaalla Kokkolassa 8–9 viikon toimitusajalla. Tänä aikana saadaan valmiiksi putkisto- ja layout-suunnittelu.”

Haasteita hankkeille aiheuttavat vain itse keskustakiinteistöt, jotka ovat aina yksilöllisiä. Vanhoissa rakennuksissa on omat kommervenkkinsä, ja tilat voivat sijaita maan alla. Logistisia haasteita aiheutui lämpöpumppujen kuljetuksessa sokkeloisen historiallisen rakennuksen kellarikerroksen pieniin tiloihin.

Yksinkertainen ja hiljainen

Kalusteet kaikkiin kolmeen K-markettiin toimitti lahtelainen CoolFors Finland Oy. Omakoneellisissa kalusteissa on luonnollinen kylmäaine R290 eli propaani, jonka GWP on 3. Kylmähuoneiden kylmäaineena on R488 (GWP=1273). Jatkossa uusien täytösmäärärajojen puitteissa myös huoneet voidaan toimittaa R290-kylmäaineella.

Yrityksen lanseeraamassa CoolFlow®-järjestelmässä omakoneelliset kylmälaitteet, kuten kylmähyllyköt ja -huoneet, kytketään liuoskiertoiseen lauhdelämmön talteenottoon (waterloop). Se soveltuukin erinomaisesti kaukolämpöön tai -kylmään lauhdutettaessa.

CoolFlow-järjestelmään kuuluvat nestejäähdytin, pumppuasema ja glykolipiiri lauhdelämmön siirtoon. Kaukokylmäverkkoon lauhduttavassa K-market Katajanokassa nestejäähdytintä ei tarvita. ”Muutoin kalustetoimitus oli kaikissa marketeissa periaatteessa samankaltainen”, toimitusjohtaja Jean-Paul Bergé kertoo.

CoolFors Finland Oy toteuttaa omakoneellisilla kalusteilla noin 30 myymälää vuositasolla. Keskuskoneellisiin toteutuksiin verrattuna järjestelmällä on useita etuja. Asennus on nopeaa ja kylmäainetäytökset ovat pieniä. ”Puhutaan vain sadoista grammoista kalustetta kohti”, Bergé sanoo.

Erityisesti pienissä myymälöissä on etua siitä, että kaikki kylmätekniikka on kalusteissa eikä erillistä konehuonetta tarvita. Järjestelmä on myös hiljainen.

Bergé sanoo, että omakoneelliset ovat oivallinen ratkaisu myymälöissä, joissa layoutia on usein tarve muunnella, koska kalusteita on helppo siirtää paikasta toiseen. ”Ne mahdollistavat myös osaremonttien toteuttamisen, joissa uusitaan vain tietyt, esimerkiksi pakkaskalusteet.”

Bergé kertoo, että järjestelmä on myös energiatehokas: ”Asiakkaat ovat raportoineen 15–20 prosentin sähkönkulutuksen laskusta.”

Ympäristö huomioon

Oilonilla uskotaan, että tähän mennessä Helenin kanssa toteutettujen kohteiden lisäksi muitakin myymäläkohteita on tulossa. ”Kesäaikana jäähdytettäviä toimisto- ja asuinkiinteistöjä on toteutettu kymmenkunta. Suurissa kaupungeissa kaukolämpöön jäähdyttäminen on varteenotettava vaihtoehto, ja käyttövettä on lämmitettävä myös kesäaikaan”, Toivonen muistuttaa.

Myös Helenillä uskotaan malliin.”Ympäristöystävällinen ja toimiva tapa ratkaisee asiakkaan kannalta monia ongelmia. Tämä on erinomainen tapa hyödyntää hukkalämpöjä. Myymälä toimii energiatehokkaasti ja samalla ylijäämälämpö hyödynnetään kaukolämpöverkossa”, summaa projektipäällikkö Antti Leskinen Heleniltä.

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin