Suomen Kylmäliikkeiden Liitto tekee työtä alan opetuksen kehittämiseksi

Kylmäala on merkittävässä asemassa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Haasteena on kuitenkin osaavan työvoiman saaminen.

Kylmäala on merkittävässä asemassa vihreän siirtymän toteuttamisessa, sillä lämpöpumpputekniikalla pystytään korvaamaan laajastikin fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Suomessa on myös potentiaalisia kansainväliseen toimintaan pystyviä yrityksiä. Osaaminen erityisesti energiansäästö- ja lämmön talteenottoprojekteissa voisi olla arvokasta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Haasteena on kuitenkin osaavan työvoiman saaminen.

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto on perustanut kaksi työryhmää, markkinointiryhmän ja ammatillisen osaamisen kehittämisen ryhmän. Markkinointiryhmä miettii keinoja alan tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi. Ammatillisen osaamisen kehittämisen ryhmän tavoitteena on suunnitella ja järjestää koulutusta erityisesti jäseniemme asiakkaille. Merkittävänä tavoitteena on myös vaikuttaa kylmäalan opetuksen kehittämiseen.

Monet yritykset kokevat nykyisin, että oppilaitoksista valmistuneet eivät vastaa alan tarvetta ja jopa perusosaaminen on puutteellista. SKLL järjestikin yhdessä alan yritysten kanssa ideoimisaamupäivän, jossa keskusteltiin alan koulutuksesta ja sen haasteita sekä mietittiin minimivaatimuksia oppilaitoksista valmistuneiden osaamiselle.

Koulutusta tulisi kehittää enemmän käytännön osaamisen varmistamiseen. Oppisopimuskoulutuksen lähiopetusjaksojen tulisi olla nykyistä pidempiä ja niissä tulisi panostaa teorian lisäksi myös käytännön kädentaitojen opettamiseen. Vastuuta käytännön osaamisen kehittämisessä tulee siis olla myös oppilaitoksilla.

Myös oppilaitosten yhteistyötä alueen yritysten kanssa tulisi kehittää. Näin oppilaitokset voisivat ottaa nykyistä paremmin huomioon paikallisten yritysten tarpeet. Yhteistyön avulla myös tarvittavat harjoittelu- ja oppisopimuspaikat olisivat helpommin löydettävissä.

Näyttötutkinnot ovat osaamisen varmistamisessa avainasemassa. Niiden kehittämistä tulisi myös miettiä. Nyt vaikuttaa siltä, että näytöistä pääsee läpi liian kevyin perustein.

SKLL jatkaa työtä ja käy keskusteluja sekä oppilaitosten että myös opetushallinnon kanssa. Mukana keskusteluissa oli edustajat seuraavista yrityksistä: Are Oy, Refitem Oy, Caverion Oy, Cervi Talotekniikka Oy, Chiller Oy sekä Panasonic Finland Oy.

Pohjoismainen yhteistyö Norjan kylmäpäivien teemana

KylmäLätkä 2024 keräsi 60 alan ammattilaista yhteen

Taantuma ei paina kylmäalaa