Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin

Minimanin hypermarketeissa hyödynnetään yhä enemmän lämpöpumppuja kaukolämmön sijaan. Innoittajana on lämpöenergiassa omavarainen liike Rovaniemellä.

Teksti Matti Remes   Kuvat Minimani

Rovaniemen Minimanin energiajärjestelmä on täysin omavarainen ostosähköä lukuun ottamatta. Järjestelmän arvioitu 4,5 vuoden takaisinmaksuaika voi jopa alittua.

Energiajärjestelmien uudistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen ovat nousseet keskeiseksi painopisteeksi Minimanin omien kiinteistöjen kehittämisessä, sanoo Minimanin kiinteistöpäällikkö Pekka Haapanen. Seinäjoelta lähtöisin olevalla Minimanilla on eri puolilla Suomea seitsemän päivittäis- ja käyttötavaraa myyvää hypermarketia.

”Oletuksemme on, että energian hinnat pysyvät korkealla myös tulevina vuosina. Tähän on varauduttava.”

Edelläkävijä Minimanin energiaratkaisuissa on Rovaniemellä runsas kolme vuotta sitten avattu uusi hypermarket. Ostosähköä lukuun ottamatta kiinteistössä on omavarainen energiajärjestelmä.

Lämpöenergiassa omavarainen hypermarket

Energiaurakan toteutti Rovaniemellä Huurre, joka hankkeen loppuvaiheessa yhdistyi Caverioniin. Huurteen järjestelmä tuottaa kaiken myymälän kylmäkalusteiden ja kylmähuoneiden tarvitseman jäähdytyksen sekä myös kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan lämmön. Lämmön tuottoa varten järjestelmä yhdistettiin maalämpöpiiriin.

Haapasen mukaan talvella päästään tilanteeseen, jossa lauhdetta ei ajeta lainkaan ulos, vaan se käytetään kiinteistön lämmitykseen. Ylimääräinen lauhde ajetaan 16 maalämpökaivoon.

Järjestelmään kuuluu lisäksi kahdeksan lämpökaivoa, joihin hukkalämpöä ei kerätä. Ne pidetään viileämpinä kesäajan jäähdytystä varten.

Pinta-alaltaan noin 12 400 neliömetrin myymälää ei ole kytketty lainkaan kaukolämpöverkkoon. Jos lämpöpumput eivät pystyisi tuottamaan riittävästi lämpöä, lämminvesivaraajassa on varalla sähkövastus.

Energiansäästö paras tapa lisätä kannattavuutta

Haapanen sanoo, että Rovaniemellä energiajärjestelmän takaisinmaksuajaksi arvioitiin alun perin 4,5 vuotta. Energian hintojen noustua hanke maksaa itsensä takaisin todennäköisesti tätäkin nopeammin.

Haapanen muistuttaa, että energiatehokkuus ei säästä vain luontoa, vaan se näkyy suoraan yrityksen kannattavuudessa. Panostamalla omavaraisiin ja pitkälle automatisoituihin energiajärjestelmiin ja energiansäästöön saavutetaan jopa suurempi taloudellinen hyöty kuin varsinaisella kaupankäynnillä.

Esimerkkinä hän kertoo, että vuonna 2022 viidessä yhtiön hypermarketissa säästettiin sähköä kymmenen prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. ”Säästö sähkölaskussa vastaa miljoonan maitolitran myynnistä saatua tuloa vuosittain. Energian säästäminen on huomattavasti helpompaa kuin saada asiakkaat ostamaan näin paljon enemmän maitoa”, Haapanen vertailee.

Energiaremontti muissakin hypermarketeissa

Minimanin Kokkolan-hypermarketissa uudistettiin vuosi sitten energiajärjestelmä. Se koostuu kahdesta kylmälaitoksesta, jonka hiilidioksidia kylmäaineena käyttävät lämpöpumput huolehtivat myös lämmittämisestä.

”Kokkolassa kiinteistö pidetään varalta kaukolämpöverkossa. Kaukolämpöä on kuitenkin tarvittu ani harvoin. Järjestelmän mitoituksena käytettiin -20 asteen lämpötilaa, mutta järjestelmä on toiminut erittäin hyvin kovemmillakin pakkasilla.”

Haapasen mukaan vastaavia suunnitelmia maalämpöön ja integroituihin järjestelmiin siirtymisestä on myös hypermarketeissa Vaasassa ja Seinäjoella. ”Vaasassa on iso parkkipaikka, johon maalämpökaivoja voidaan porata.”

Seinäjoen 23 000 neliömetrin kauppakiinteistöön Minimani kaavailee myymäläuudistusta 1–2 vuoden sisällä. Haapasen arvion mukaan toimivan energiaratkaisun löytäminen vaatii kuitenkin siellä enemmän pohdintaa, sillä kiinteistö koostuu uudemmasta ja huomattavasti vanhemmasta osasta. ”Voi olla, että joudumme jättämään osan kiinteistöstä kaukolämmölle.”

Myös myymälöiden katoille suunnitellut aurinkovoimalat otetaan mukaan energiajärjestelmiin mukaan. ”Päivittäistavarakaupan sähkönkulutus on hyvin tasainen ympäri vuoden. Omaa aurinkosähköä voidaan varmuudella hyödyntää aina kiinteistöjen kylmälaitteissa ja led-valaistuksessa.”

Katse kääntyy jatkossa energiavarastoihin

Haapanen huomauttaa, että päivittäistavarakaupoissa kylmäjärjestelmien hukkalämmön hyödyntäminen on koko ajan suuremmassa roolissa. Taivaalle puhaltamisen sijaan lämpö kannattaa hyödyntää fiksusti. ”Ison energiansäästön ohella myymälöiden sisäolot saadaan käyttäjille viihtyisiksi ympäri vuoden.”

Haapasen mielestä päivittäistavarakaupan haasteena on ollut, että kauppakiinteistössä lämpöä syntyy väärään aikaan väärässä paikassa. Hän on tyytyväinen siitä, että lämpöpumppujen kehittyminen on iso askel hukkaenergian hyödyntämisessä.

”Seuraava iso askel on löytää kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia ratkaisuja energian varastointiin. Tätä kehitystä aiomme Minimanissakin seurata aktiivisesti.”

Kylmälaiteurakka Rovaniemen Minimanissa

Toteuttaja: Huurre
Jäähdytysyksiköt: 2 kpl Huurre Eco Maxi Special CO2 Booster

Pakastus
Olosuhde: -30/-7°C
Kompressorit: 4kpl/yksikkö
Kylmäteho 46 kW (yhteensä 92 kW)

Kylmä
Olosuhde: -7/+32°C
Kompressorit: 5 kpl/yksikkö
Kylmäteho 210 kW (yhteensä 420 kW)

Lämmön talteenotto (2-tasoinen)
+60/+30°C
+38/+30°C

Alijäähdytin: +10/+17°C
Maapiirin höyrystin: +0/+3°C

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Alumiinitehdas hiilineutraaliksi lämpöpumppujen avulla