Uusien pumppujen energiansäästö yllätti

Postitalon jäähdytysverkoston pumppujen uusiminen tuo Ilmariselle odotettuakin isomman säästön energialaskuun. Investoinnin takaisinmaksuaika on runsaat kolme vuotta.

Teksti Matti Remes   Kuvat Matti Remes

Postitalo on Helsingin ydinkeskustan näkyvä maamerkki, jossa kiinteistön omistava Ilmarinen on toteuttanut viime vuosina mittavaa perusparannusohjelmaa. Mukana on myös paljon energiatehokkuutta parantavia toimia.

Merkittävin niistä on kiinteistön jäähdytys- ja lämmityspuolen pumppujen uusimishanke, johon Ilmarinen sai työ- ja elinkeinoministeriön energiatukea. ”Pääpostissa on yli 33 000 neliömetriä vuokrattavaa tilaa. Iso kiinteistö tarvitsee ison jäähdytysjärjestelmän, ja pumput oli mitoitettava sen mukaan”, Ilmarisen kiinteistöpäällikkö Heikki Niemi sanoo.

Postitalossa on kaukojäähdytystä hyödyntävä suljettu jäähdytysverkosto, jonka energiatehokkuuden parantamiseksi vanhat yksinopeuspumput päätettiin vaihtaa taajuusmuuttajaohjattuihin kestomagneettipumppuihin. Niitä tuli kohteeseen 16 kappaletta.

”Suunnitteluvaiheessa vertailimme toimittajien eri pumppumalleja. Kohteeseen valittiin sopivimmat pumput, joilla saadaan maksimaalinen energiansäästö”, sanoo Genpro Solutions Oy:n LVIA-asiantuntija ja projektijohdosta vastannut Jürgen Schreiber.

Lyhyt takaisinmaksuaika yllätti

Viime syksynä toteutetussa urakassa uusittiin aluksi jäähdytysjärjestelmän runkoverkoston linjasäätöventtiilit. Sen jälkeen tehtiin uusien pumppujen asennukset sekä niihin liittyvät sähkö- ja automaatiotyöt. Lopuksi koko jäähdytysverkosto säädettiin.

Schreiber laskee, että pumppujen vaihto tuo runsaan 43 000 kilowattitunnin laskennallisen energiansäästön vuodessa. Se tarkoittaa yli 18 prosentin säästöä aiempaan verrattuna.
Hänen mukaansa yksittäisten pumppujen osalta jäähdytyspuolella saavutetaan jopa 30–50 prosentin säästö.

Investoinnin takaisinmaksuajaksi on arvioitu 3,1 vuotta. ”Takaisinmaksuaika on hämmästyttävän lyhyt. Yleensä ollaan tyytyväisiä alle kymmenen vuoden takaisinmaksuaikaan. Nyt päästään reilusti sen alle.”

Älykäs pumppu säästää sähköä

Heikki Niemi sanoo, että energiansäästö syntyy pääosin siitä, että uudet pumput mukautuvat entistä paremmin jäähdytysjärjestelmän tarpeisiin. ”Taajuusmuuttajien ja älykkään ohjauksen avulla jäähdytysverkoston painetta voidaan ohjata tehokkaasti, joten koneet toimivat vain tarpeenmukaisella teholla. Tämä säästää runsaasti sähköä”, hän sanoo.

Toinen energiasäästöä tuova toimenpide on verkoston säätötyö. Se poistaa liian nopeat virtaamat, ja näin turhista painehäviöistä on päästy eroon. Kolmas energiaa säästävä toimenpide on ollut kiinteistön automaatiojärjestelmän optimointi uusien pumppujen asentamisen jälkeen niin, että koko järjestelmä on mahdollisimman energiatehokas.

Samaan energiatehokkuushankkeeseen kuului myös ilmanvaihdon lämmityspattereiden ja lämmön talteenottoa palvelevien pumppujen uusiminen. Uusia pumppuja asennettiin 26 kappaletta.

”Lämmityspuolella vaihdettiin pääasiassa vain IV-lämmityspattereita palvelevia pumppuja, sillä muutama vuosi sitten uusitussa lämmönjakokeskuksessa pumput oli jo vaihdettu uusiin älykkäisiin laitteisiin”, Schreiber sanoo.

Hänen mukaansa lämmityspuolella pumppujen vaihto tuo lähes 26 000 kilowattitunnin eli 34 prosentin laskennallisen energiansäästön vuodessa. Investoinnin takaisinmaksuajaksi on laskettu 3,8 vuotta.

Järjestelmällistä energiansäästötyötä

Ilmarisen omistuksessa on yli sata liike-, toimisto-, varasto- ja muuta kiinteistöä. Heikki Niemi sanoo, että Postitalon onnistunut energiahanke rohkaisee toteuttamaan vastaavanlaisia hankkeita muissakin kohteissa.

Energiatehokkuusasioissa Ilmarinen on hyödyntänyt jo usean vuoden ajan talon ulkopuolisia asiantuntijoita. Tällä hetkellä keskeinen kumppani on Assemblin Oy, jonka energiamanageri-palvelut kattavat Ilmarisen kaikki kiinteistöt.

Energiamanagerin tehtäviin kuuluvat kiinteistön energiankulutuksen seuranta, poikkeamiin reagointi ja asioiden kuntoon saattaminen yhteistyössä kiinteistöhuollon ja muiden palveluntuottajien kanssa.

Niemi sanoo, että järjestelmällisen seurannan avulla pystytään tunnistamaan kohteet, joissa on energiansäästöpotentiaalia. Samalla tunnistetaan kiinteistöt, joissa on muihin verrattuna suurempi energiankulutus. ”Tieto auttaa meitä kohdistamaan energiaa säästävät investoinnit ja muut toimenpiteet oikein. Pääpostin jäähdytys- ja lämmitysverkoston pumppujen vaihtaminen nousi esille yhtenä vaihtoehtona energiamanagerin kartoituksessa”, Niemi toteaa.

Ilmastointijärjestelmät ja energiatehokkuus

  • Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi on käynnissä viestintähanke, jota koordinoi Motiva Oy ympäristöministeriön toimeksiannosta. Hankkeen tavoitteena on tehostaa etenkin ilmastoinnin – eli jäähdytystä sisältävien järjestelmien – energian käyttöä liike-, toimisto- ja hoitoalan rakennuksissa.
  • Hankkeessa kootaan tietoa ilmastointijärjestelmien energiatehokkuutta parantavista toimista sekä kerrotaan hyvistä käytännöistä ja toteutuksista, kuten esimerkiksi ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusmenettelystä.
  • Ohjeet, oppaat ja artikkelit on koottu Motivan verkkosivuille. Lisätietoa: www.motiva.fi/ilmastointi

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin