Tuotekehittäjän uteliaisuus palkitaan

Tuotekehittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat utelias mieli ja pitkä pinna, sanoo Kojan teknologiapäällikkö Taneli Timlin.

Teksti Matti Remes   Kuvat Koja Oy

Taneli Timlinin mielestä tuotekehittäjän työssä haasteellisinta on löytää kilpailukykyä aidosti parantavia uusia ratkaisuja.

Teknologiapäällikkö Taneli Timlin, 30, vastaa Koja Oy:ssä rakennusten liiketoiminta-alueen uusien ratkaisujen kehityksestä. Hän valmistui kuusi vuotta sitten diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta, jossa hän opiskeli pääaineena talotekniikkaa ja sivuaineena konesuunnittelua.

”Olen ollut aina kiinnostunut rakentamisesta, mutta halusin mukaan myös konepuolta. Siksi talotekniikka oli minulle luonteva valinta”, Timlin sanoo.

Tampereella toimivalle Kojalle hän tuli tekemään kandidaatintutkielmaa ja jäi taloon suunnittelemaan laivojen jäähdytyslaitteita. Diplomityö energiavirtojen kierrätyksestä kiinteistöissä vei hänet seuraavaksi Kojan energia-asiantuntijaksi.

Timlin kertoo, että lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikainen tarve ei ollut vielä silloin yhtä paljon pinnalla kuin nyt. ”Tein paljon yhteistyötä suunnittelutoimistojen kanssa ja analysoin heiltä saatua dataa, kuinka paljon samanaikaista tarvetta on sekä lämmittää että jäähdyttää. Yllättävän paljon tarvetta löytyi vaikkapa hotellien kaltaisissa kiinteistöissä.”

Kehitystyö lähtee asiakkaiden tarpeista

Seuraavaksi Timlin veti pari vuotta Kojan jäähdytysliiketoimintaa, josta hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä. Teknologiapäällikön päävastuulla on uusien ratkaisujen ja järjestelmien mitoitusohjelmien kehittäminen.

”Haemme uusia ratkaisuja, joilla pystymme ratkaisemaan asiakkaiden kohtaamia haasteita. Olemme myös tiiviisti mukana alan standardien kehitystyössä, jotta voimme omissa tuotekehityshankkeissamme vastata tuleviin vaatimuksiin.”

Työhön kuuluu myös tuotekehityshankkeiden suunnittelua ja niiden aikataulutusta. Kalenteri täyttyy lisäksi asiakastapaamisista ja palavereista oman talon väen kanssa.

Timlin vertaa tuotekehittäjän työtä huippu-urheiluun. Katsoja näkee kentällä pelkän urheilusuorituksen, jonka taustalla on kuitenkin vuosien järjestelmällinen ja pitkäjänteinen uurastus. ”Palkitsevinta on saada uusi tuotekokonaisuus valmiiksi niin, että tuotanto lähtee oikeasti käyntiin.”

Jatkuva kokeilu ja testaaminen tärkeää

Timlinin mielestä tuotekehittäjän työssä haasteellisinta on löytää kilpailukykyä aidosti parantavia uusia ratkaisuja. Kehitystarpeita ja -ideoita satelee niin asiakkailta, suunnittelijoilta kuin oman talon kollegoiltakin. ”Tuotekehittäjän on osattava valita oikeat asiat, joita kehittämällä toimintaa saadaan parhaiten eteenpäin.”

Tuotekehitys vaatii Timlinin mukaan pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Luovuuttakin tarvitaan, jotta oikeat asiat erottuvat vähemmän tärkeistä. ”Oleellista on kokeilla ja testata koko ajan uusia asioita. Toisaalta peli on myös osattava viheltää poikki, jos idea ei lähde kantamaan.”

Timlinin mielestä motivaatio ja aito kiinnostus työhön ovat tuotekehittäjän tärkeimmät ominaisuudet. Pitää olla utelias oppimaan koko ajan uutta. ”Tämä on kuitenkin pitkälti tiimityötä, jossa tiimistä löytyvä laaja osaaminen pitää pystyä hyödyntämään.”

Timlin on tyytyväinen siihen, että uravalinta osui maailman megatrendien vauhdittamalle kasvualalle. ”Rakennettu ympäristö on valtavan suuri, ja ilmastonmuutoksen myötä jäähdytystarpeet vain kasvavat. Tarvitaan paljon fiksua porukkaa ratkomaan näitä haasteita, jotta elinympäristö säilyisi kestävällä pohjalla.”

Taideaarteet tarvitsevat kylmää läpi vuoden

Jatkuva tiedonnälkä pitää yrityksen kasvu-uralla

Mansikka viihtyy kesällä viileässä ja talvella pakkasessa