Taajuusmuuttajista iso säästö kauppakeskuksissa

Cityconin kauppakeskuksissa sähkömoottoreihin on asennettu satoja energiaa säästäviä taajuusmuuttajia. Ne tuovat ilmastointi- ja lämmityskuluihin ison säästön.

Teksti Matti Remes  

Yhdessä kauppakeskuksessa voi olla satoja taajuusmuuttajia. Tyypillisiä kohteita ovat ilmastointijärjestelmien puhaltimet sekä vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien pumput. Kuva: Citycon

Taajuusmuuttajien avulla sähkömoottorien sähkönkulutus voi vähentyä useilla kymmenillä prosenteilla. Taajuusmuuttajat ovat laitteita, joilla voidaan säätää sähkömoottorien pyörimisnopeutta portaattomasti. Talotekniikassa niitä käytetään esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytysverkostojen pumpuissa, jolloin laitteiden toimintaa pystytään ohjaamaan entistä tarkemmin todellisen käyttötarpeen mukaan. Myös säätäminen vuorokauden- ja vuodenaikojen mukaan on joustavampaa.

Tämä on huomattu konkreettisesti myös kiinteistösijoitusyhtiö Cityconissa, jonka omistamasta 49 kauppakeskuksesta kymmenen sijaitsee Suomessa. ”Olemme lisänneet viime vuosina huomattavasti taajuusmuuttajien määrää ja asentaneet niitä ensimmäisinä kohteisiin, joissa energiansäästö ja siten myös taloudellinen hyöty on suurin”, Cityconin kiinteistöpäällikkö Thomas Stenius sanoo.

Yhdessä kiinteistössä satoja taajuusmuuttajia

Yhdessä kauppakeskuksessa voi olla satoja taajuusmuuttajia. Steniuksen mukaan tyypillisiä kohteita ovat ilmastointijärjestelmien puhaltimet sekä vesikiertoisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien pumput.

”Taajuusmuuttajat on kytketty kiinteistön automaatiojärjestelmään, joka säätää ilmastointilaitteen moottorin nopeuden kulloistakin tarvetta vastaavaksi.”

Kiinteistöautomaatio sisältää muun muassa hiilidioksidiantureita. Ne aistivat esimerkiksi liiketilan ilmasta, kuinka paljon siellä on ihmisiä, ja ilmanvaihto säädetään sen mukaan. Ennen taajuusmuuttajia ilmanvirtauksen säätämiseen jouduttiin käyttämään huomattavasti karkeampia säätömenetelmiä tai ennalta määrättyjä aikaohjelmia ilman joustoa. Ne lisäsivät sähkömoottorien tehon tarvetta ja energiankulutusta.

Cityconissa taajuusmuuttajien hankkiminen on kirjattu kiinteistöjen PTS- eli pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Steniuksen mukaan taajuusmuuttaja voidaan liittää lähestulkoon kaikkiin vanhoihin sähkömoottoreihin. Uusissa laitteissa se on yleensä vakiovarusteena. ”Aivan jokaiseen kohteeseen sitä ei kuitenkaan kannata asentaa, mikäli säästö energian kulutuksessa ei ole riittävän iso.”

Iso säästö energialaskussa

Taajuusmuuttajien hankkimista on helppo perustella taloudellisesti, sillä investoinnin takaisinmaksuaika on yleensä lyhyt. ”Tavallisesti puhutaan 3–5 vuodesta kohteesta riippuen.”

Rahallisesti vaikeammin mitattava asia ovat aiempaa paremmat sisäilmaolosuhteet, jotka saadaan lämmityksen ja jäähdytyksen tarpeenmukaisella ohjauksella. ”Kauppakeskuksen tilojen käyttö on entistä mukavampaa sekä työntekijöille että asiakkaille.”

Ilmastointia ei laiteta kokonaan pois päältä yöaikanakaan, sillä silloin kauppakeskuksessa tehdään siivousta ja huoltotoimia.

Taajuusmuuttajat ovat osa Cityconin pitkäjänteistä energiatehokkuusohjelmaa, joka tähtää energian kulutuksen vähentämiseen kaikissa kiinteistöissä. Samalla lisätään omaa energiantuotantoa uusiutuvista energialähteistä.

Thomas Stenius kertoo, että vuoden 2020 loppuun mennessä Cityconin tavoitteena on pienentää neliömetrikohtaista energiankulutusta 15 prosenttia vuoden 2014 tasosta. ”Energiansäästöllä on iso taloudellinen merkitys. Vuositasolla Cityconin energialasku pienenee sadoilla tuhansilla euroilla.”

Aurinkovoiman käyttö kasvaa

Yhtiö on tehnyt päätöksen, jonka mukaan vuodesta 2018 alkaen kahta prosenttia nettovuokratuotoista vastaava summa budjetoidaan arvoa lisääviin energiainvestointeihin. ”Energiakulujen aleneminen ja uusiutuvan energian tuotanto paikan päällä parantavat kannattavuutta ja lisäävät kiinteistöjen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä”, Stenius perustelee.

Cityconin ensimmäinen aurinkovoimala käynnistyi pari vuotta sitten Espoossa sijaitsevassa kauppakeskus Isossa Omenassa, jonka katolle asennetut 2 000 paneelia tuottavat noin viisi prosenttia kiinteistön sähköntarpeesta. Se riittää kaikkien liukuportaiden ja hissien toimintaan. Aurinkovoimaloita aiotaan ottaa käyttöön myös muualla.

Citycon selvittää myös maalämmön käyttöä eri kohteissa. ”Uudessa Lippulaiva-hankkeessa Espoossa hyödynnetään maalämpöä. Sinne on jo porattu yli 50 kilometriä lämpökaivoja, joilla tuotetaan kiinteistölle sekä lämpöä että jäähdytystä.”

Ilmastointijärjestelmät ja energiatehokkuus

Ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi on käynnissä viestintähanke, jota koordinoi Motiva Oy ympäristöministeriön toimeksiannosta. Hankkeen tavoitteena on tehostaa etenkin ilmastoinnin – eli jäähdytystä sisältävien järjestelmien – energian käyttöä liike-, toimisto- ja hoitoalan rakennuksissa.

Hankkeessa kootaan tietoa ilmastointijärjestelmien energiatehokkuutta parantavista toimista sekä kerrotaan hyvistä käytännöistä ja toteutuksista, kuten esimerkiksi ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimusmenettelystä.

Ohjeet, oppaat ja artikkelit on koottu Motivan verkkosivuille.

Fortum kiihdyttää vauhtia kaukolämpöhankkeissa

Sähkölautan akusto vaatii tehokkaan jäähdytyksen

Hypermarket vaihtaa kaukolämmön lämpöpumppuihin