Oilonin kehitystyö keskittyy massaräätälöintiin

Oilonin tuotekehityksen painopisteenä ovat Lahdessa massaräätälöitävät lämpöpumput. Tutkimuskohteisiin kuuluvat myös uudet kylmäaineet ja digitaaliset ratkaisut.

Teksti Matti Remes   Kuvat Jouko Lampila

Oilonin tuotekehitysjohtaja Juha Aaltola kertoo, että konsernin tuotekehitys keskittyy Lahteen. Lämpöpumppujen tehdastestaus tehdään tuotantolaitoksella Kokkolassa. Kuva: Jouko Lampila

Oilonin lämpöpumppujen tuotekehitysjohtajan Juha Aaltolan mukaan tuotekehityksessä on painottunut viime vuosina Oilonin konsepti, jota hän kutsuu lämpöpumppujen massaräätälöinniksi. Yhtiö on kehittänyt teollisuuslämpöpumpuissa tuoteperheen, jossa laitekohtaisten vakio-optioiden avulla jokainen pumppuyksilö valmistetaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla itse kohteessa.

”Teollisuuden ja energia-alan tarvitsemissa lämpöpumpuissa lämpötilatasoissa, energiamäärissä ja muissa olosuhteissa on isoja vaihteluja. Tämä edellyttää olosuhteiden mukaisia laitteita”, Aaltola huomauttaa.

Massaräätälöinnissä lähtökohtana ovat etukäteen testatut vakiolaitteet, -optiot ja -ratkaisut, joita yhdistelemällä saadaan asiakkaan tarpeita vastaava optimoitu tuote. ”Aiemmin lämpöpumput suunniteltiin kohdekohtaisesti, jolloin lopputuloksena oli aina uudenlainen yksilö – tavallaan prototyyppi, jota ei ollut kohteen olosuhteissa etukäteen testattu.”

Aaltolan mukaan tuotekehityksen haastekerrointa lisää, että laitteilla tulee olla samaan aikaan korkea hyötysuhde ja hyvä säädettävyys. Lämpöpumpuilla halutaan tuottaa myös entistä korkeampia lämpötiloja.

Tarkkaa tietoa lämpöpumppujen toiminnasta

Lämpöpumppuja valmistavan Oilonin tuotekehityksestä vastaa konserniin kuuluva Oilon Technology. Käytännössä suurin osa työstä tehdään Lahden uusiutuvan energian tutkimuskeskuksessa. Sieltä löytyvät muun muassa mittausjärjestelmät ja testipenkit, joista saadaan tarkkaa ja pitkälle vietyä tietoa lämpöpumppujen toiminnasta.

”Pystymme tekemään eri olosuhteissa tarkkoja mittauksia esimerkiksi siitä, kuinka paljon laite tuottaa lämpöä tai jäähdytystä tai kuinka paljon se kuluttaa sähköä. Lisäksi teemme ääni- ja värinämittauksia”, Aaltola kertoo.

Teollisuus- ja maalämpöpumppujen tehdastestaus tehdään Oilonin tuotantolaitoksella Kokkolassa. Siellä jokainen asiakkaalle lähtevä laite käy läpi määrätyn tarkastusprosessin.

Myös uudet kylmäaineet kiinnostavat

Oilonin tuotekehityksen painopisteisiin kuuluvat myös uudet ympäristöystävälliset kylmäaineet ja niihin liittyvä teknologia. Kehitystyötä tehdään yhdessä kylmäainevalmistajien kanssa.

”Lämpöpumpuissa tuotekehitys keskittyy erityisesti HFC:n ja HFO:n kaltaisiin synteettisiin kylmäaineisiin, jotka ympäristöystävällisyydeltään vastaavat jo luonnollisia kylmäaineita”, Aaltola sanoo.

Myös ohjelmistojen ja digitaalisten työkalujen kehitys kuuluu Oilonin tuotekehityksen pirtaan. Hyvä esimerkki tästä on Oilon Selection Tool -laskentaohjelma, jonka avulla lämpöpumppujärjestelmien suunnitteluvaiheessa voidaan valita oikein mitoitettu kokonaisuus. ”Myös teolliseen internetiin eli IoT:hen perustuvat ratkaisut kuuluvat tuotekehityksen työsarkaan.”

Suurin osa Oilonin toimittamista teollisuuslämpöpumpuista on kytketty tietoverkkoon, ja asiakkaille on mahdollista tuottaa raportteja, jotka kertovat järjestelmän käyttöasteesta, energian tuotannosta ja säästetystä rahasta. ”Kehitystyön alla on tekoälyyn perustuvia ratkaisuja, jotka tunnistavat laitteiden suorituskyvyn ja auttavat sen optimoinnissa. Massadataan perustuva tiedonlouhinta auttaa ennakoimaan ongelmia”, Aaltola huomauttaa.

”Sata celsiusastetta on arkipäivää vakiotuotteilla, mutta uusimmissa laitteissa saavutetaan jo 140 asteen lämpötilatasoja.”

Taideaarteet tarvitsevat kylmää läpi vuoden

Jatkuva tiedonnälkä pitää yrityksen kasvu-uralla

Mansikka viihtyy kesällä viileässä ja talvella pakkasessa