Monta polkua kylmäasentajaksi

Kylmäasentajan monipuolisesta ja mielenkiintoisesta ammatista kiinnostuneelle on tarjolla monenlaisia opintopolkuja. Työpaikka on kehittyvällä alalla taattu.

Teksti Dakota Lavento   Kuvat Dakota Lavento

Careerian kylmäopettajat vasemmalta: Jari Piirulainen, Petri Lundén, Matti Jokela ja Jussi Nieminen.

Careerian (entinen Edupoli) Vantaan Tikkurilan toimipisteessä käynnistyi alkuvuodesta kylmäasentajien RekryKoulutus. Koulutuksessa mukana olevat ovat olleet jo yrityksissä kahden viikon orientoitumisjaksolla tutustumassa kylmäasentajan arkeen. Parhaillaan he harjoittelevat seitsemän intensiivisen työsaliviikon aikana kylmäasentajan töitä Careeriassa. Sen jälkeen on edessä toiset seitsemän viikkoa työpaikalla kylmäasentajan mukana.

”Tämän jälkeen – mikäli opinnoissa kaikki sujuu kuten pitää – yrityksen ja opiskelijan välillä solmitaan työsopimus ja oppisopimus”, Careerian kylmätekniikan kouluttaja Matti Jokela kertoo.

RekryKoulutuksessa ei saa suorittaa kylmäasentajan tutkinnon osia, vaan ne suoritaan vasta sen jälkeen. Vaikka RekryKoulutus onkin vasta pilotointivaiheessa, se on jo osoittautunut erinomaiseksi konseptiksi ja otettu alalla kiitollisena vastaan, sillä työvoimaa kaipaavat alan yritykset ovat pitkään etsineet keinoa hyvän työvoiman tavoittamiseksi. Ensimmäiseen koulutukseen tuli 140 hakemusta.

Ala samalla tunnetuksi

Perinteisestä työvoimakoilutuksesta RekryKoulutus poikkeaa siinä, ettei siihen hakeutuvan henkilön tarvitse olla työtön, vaan työttömyysuhka riittää. Esimerkiksi määräaikainen työsuhde voi innostaa alan vaihtoon.

RekryKoulutus on mallina tehty yrityksille mahdollisimman helpoksi. Kiinnostuneet yritykset ilmoittavat halustaan olla mukana, mutta sen jälkeen Careeria hoitaa vaivalloisimman osuuden. Se ilmoittaa alkavasta koulutuksesta, etsii sopivia, kiinnostuneita koulutettavia ja hoitaa alkuhaastattelut. Yritykset valitsevat haluamansa henkilöt koulutukseen ja sitoutuvat heidät koulutuksen jälkeen palkkaamaan, mikäli koulutus sujuu suunnitelmien mukaan.

RekryKoulutus-mallia alan yritysten kanssa on räätälöinyt Careerian monitoiminainen Kristiina Eerola. ”Pohdimme muun muassa sitä, pitäisikö jo koulutuksessa suuntautua erikoiskylmään, mutta päädyimme lopulta siihen, että peruskylmätekniikka on joka tapauksessa paras hallita ensin. Yritykset jatkavat koulutusta sitten omilla laitteillaan”, Eerola kertoo.

Jotta RekryKoulutukseen tavoitettaisiin mahdollisimman laaja kirjo potentiaalisia, motivoituneita hakijoita, Careeriassa on pitänyt miettiä aivan uusiakin keinoja kylmäalan ja sen koulutusmahdollisuuksien markkinoimiseen.

”Olemme menneet sinne, missä potentiaaliset hakijat liikkuvat. Printtimedialla ei välttämättä tavoita samoja ihmisiä kuin jääkiekko-ottelun väliajalla tai kauppakeskuksessa”, Eerola huomauttaa. Paras tapa uusien alalle hakeutuvien tavoittamiseen on ainakin ensimmäiseen RekryKoulutukseen ollut kavereiden suositus. Kolme koulutukseen valittua kertoi lähettäneensä hakemuksensa juuri siksi.

Careeriassa on tarkoitus järjestää kaksi koulutusta vuodessa. Yhteen koulutukseen voidaan ottaa korkeintaan 18 koulutettavaa.

Kristiina Eerola tekemässä kylmäalaa tunnetuksi ja houkuttelemassa hakijoita RekryKoulutukseen Tikkurilan jäähallissa Kiekko-Vantaan matsissa. Kuva: Matti Jokela.

Ammattitutkinnot selväksi

RekryKoulutuksen lisäksi kylmäasentajaksi voi toki edelleen opiskella muullakin tavalla. Kylmäalan perustutkinnon voi suorittaa kaikissa niissä ammattiopistoissa, joissa voi opiskella talotekniikan perustutkinnon. Talotekniikan ammattitutkinnon kylmäasennuksen osaamisalan voi suorittaa kuudessa oppilaitoksessa. Alan korkein ammatillinen taso on talotekniikan erikoisammattitutkinto, josta valmistuu kylmämestareita. Erikoisammattitutkintoa voi opiskella Careeriassa.

Matti Jokela sanoo, että perustutkinto on hyvä ”alalletulotutkinto”. Seuraava taso edellyttää jo useamman vuoden kokemusta alalta ja kylmämestariksi valmistuminen pitkää kokemusta ja rautaista ammattitaitoa.

Myös nuorisoasteella kylmäalaa voi opiskella Stadin ammattioppilaitoksessa Helsingissä perustutkinnon verran. Polku jatkuu samalla tavalla kuin aikuisopinnoissakin. Työkokemuksen hankkimisen jälkeen voi suorittaa oppisopimuksella ammattitutkinnon ja jos intoa riittää, myöhemmin erikoisammattitutkinnon.

Jokela vinkkaa, että toinen vaihtoehto nuorelle alasta kiinnostuneelle on opiskella sähköasentajaksi. ”Valtaosa kylmälaitteiden vioista on sähkövikoja. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto on erittäin hyvä tuloväylä alalle. Sen jälkeen voi hakeutua kylmäalan yritykseen töihin ja suorittaa alan tutkintoja oppisopimuksella.”

Tutkintojen suorittaminen ei välttämättä ole niin työlästä kuin voisi kuvitella, sillä tutkinnon osat räätälöidään tarpeen mukaan. Se on ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuoma muutos, ja Jokelan mukaan osatutkinnot ovat nykyisin tavallisia.

Alle 3 kg kylmäainepätevyyteen johtavia koulutuksia järjestetään ja niille on tulossa Careeriassakin innokkaita opiskelijoita niin paljon kuin koulutuksia ehditään järjestää.

Caverion Suomi mukana RekryKoulutus-pilotissa

Caverion Suomi Oy:ssä työskentelee kylmäasentajan tehtävissä noin 80 työntekijää. Alan ammattilaisia on myös työjohto- ja projektinjohtotehtävissä. Huollettavat kylmälaitteet ovat kaiken kokoisia aina hampurilaisravintolan tarjoilulaatikoston kylmälaitteesta megawattiluokan vedenjäähdyttimeen.

Caverion Suomi Oy:n kylmäteknisissä ratkaisuissa ja palveluissa yksikönpäällikkönä työskentelevä Niko Virtanen kertoo, että yrityksessä hyödynnetään kaikki mahdolliset keinot uusien työntekijöiden löytämiseksi. ”Rekryilmoitukset ovat käytössä, ja avoimen hakemuksenkin voi lähettää. Meillä on myös rekrytointivinkkipalkkiojärjestelmä, jolla haluamme kannustaa omaa henkilöstöä vinkkaamaan uusista osaajista rekrytoiville esimiehille. Sitä myös aika paljon käytetään.”

”Otamme oppilaitoksista oppilaita harjoittelemaan, ja he yleensä jäävät valmistuttuaan taloon. Isossa talossa voimme myös tarjota monenlaisia urapolkumahdollisuuksia. Jos vaikkapa sähköasentaja haluaisi opiskella työn ohessa kylmäasentajaksi, sitä tuetaan.”

Caverion Suomessa uusi RekryKoulutus nähtiin hyvänä mahdollisuutena uuden työvoiman löytämiseen. ”Sen avulla saamme tavoitettua juuri alan vaihtajia. Haastattelussa oli hyvin monenlaista osaajaa ja monen ikäisiä ihan nuorista yli viisikymppisiin.” Ensimmäisessä koulutuksessa yrityksellä on kaksi henkilöä.

Careeria panostaa kylmän opetukseen

Vuoden 2019 alussa yhdistyneet Edupoli ja Point College tunnetaan nykyisin Careeriana. Edupolin kylmätekniikan opetus tapahtuu edelleen Vantaan Tikkurilan toimipisteestä. Vuosien pitkäjänteisen panostuksen jälkeen Careerian kylmätekniikan koulutus on Suomen huippua. Vuosittain kylmätekniikkaa on opiskelemassa 500−600 opiskelijaa − osa yhden päivän ajan, osa kahden vuoden oppisopimuksella.

Careerian kylmäopetuksen seitsemän hengen osasto on Suomen oloissa suuri. Kylmäalan opettajia on neljä, ja heillä kaikilla on plakkarissaan kymmenien vuosien kokemus kylmäalalta. Matti Jokelan lisäksi opetuskuntaan kuuluvat JääJussi-yrittäjänä työskennellyt Jussi Nieminen, esimerkiksi Epta Suomessa huoltopäällikkönä työskennellyt Petri Lundén sekä kylmäasennustöitä pitkään tehnyt ja Norpella sekä Porkalla työskennellyt Jari Piitulainen.

Kylmäalan opiskelijoilla on jopa oma sähkötekniikan opettajansa: Matti Karmaa. Henkilökuntaan kuuluvat myös assistentti Minna Sundman ja tietysti Kristiina Eerola, joka paitsi keksii ratkaisut kaikkiin ongelmiin, palvelee opiskelijoita ja yrityksiä oikean koulutuksen ja rahoitusmallien löytämisessä.

Lisätietoja Careerian internetsivuilla

Miksi kylmäalalle?

  • Työpaikka on kylmäalalla käytännössä varma. Alalla avautuu monenlaisia työtehtäviä aina asennustehtävistä huoltoon, työnjohdosta projektipäällikkötehtäviin ja aina suunnitteluun asti.
  • Kylmä-alan ammattilaiset ovat arvostettuja moniosaajia. Kylmäasentajan työssä tulee olla ymmärrystä kylmän lisäksi muun muassa LV-tekniikasta, ilmanvaihdosta, kiinteistösähköstä sekä taloautomaatiosta.
  • Kylmäala on talotekniikka-aloista monipuolisin. Jatkuvasti kehittyvät tekniikat ja ratkaisut antavat alan ihmisille uusia haasteita ja lisäävät työn mielenkiintoisuutta.

Niko Virtanen

Kenelle kylmäala sopii?

  • Kylmäasentajan työ on asiakaspalvelutyötä, joten se sopii ulospäin suuntautuneille.
  • Työ on vaihtelevaa, yllätyksellistä, monipuolista ja joskus monimutkaistakin.
  • Se sopii tekniikasta kiinnostuneille ja niille, jotka ovat valmiita oppimaan työpaikallaan koko ajan uutta.
  • Sopii naisille ja miehille ja kaiken ikäisille. Muskeleita ei tarvitse olla, mutta jaloillaan on jaksettava työskennellä ja kylmäainepullojakin kanniskella.

Matti Jokela

Käytäntö ja teoria kulkevat käsi kädessä

Uusia tuulia Kylmätekniikan koulutuspäivillä

Kaikkea ei opi kirjoista